načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce – Dušan Katuščák

Ako písať záverečné a kvalifikačné práce
-1%
sleva

Kniha: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce
Autor: Dušan Katuščák

* bakalárske práce * diplomové práce * dizertačné práce * špecializačné práce * habilitačné práce * seminárne a ročníkové práce * práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti * ako urobiť bibliografické odkazy * ako citovať tradičné a ... (celý popis)
Titul doručujeme za 7 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  116 Kč 115
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
3,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Enigma
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 162
Rozměr: 235x160
Úprava: ilustrace
Vydání: 4. vyd.
Jazyk: slovensky
Vazba: brožovaná
Téma: vzdělávání, informatika
Nakladatelské údaje: Nitra, Enigma, 2007
EAN: 9788089132454
Popis

* bakalárske práce * diplomové práce * dizertačné práce * špecializačné práce * habilitačné práce * seminárne a ročníkové práce * práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti * ako urobiť bibliografické odkazy * ako citovať tradičné a elektronické dokumenty Študenti, vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, doktorandi a iní členovia akademického a vedeckého spoločenstva sa stretávajú s úlohou napísať odbornú alebo vedeckú prácu. Naša príručka im chce v tom pomôcť. Odborná príručka sa týka písomných odborných a vedeckých prác. Ide najmä o diplomové práce, dizertačné práce, rigorózne práce, záverečné a atestačné práce, seminárne práce a referáty na výuku, ročníkové práce a práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Príručku sme napísali z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je snaha pomôcť pri zavádzaní medzinárodných noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na prípravu a úpravu záverečných a kvalifikačných prác. Druhým je úsilie zjednotiť značne rozkolísanú prax úpravy písomných prác a podnietiť autorov, zadávateľov a posudzovateľov vysokoškolských a kvalifikačných písomných prác, aby zlepšovali úpravu, dizajn vzhľadu písomných prác. Azda prvýkrát prinášame odborné odporúčania týkajúce sa odkazovania na zdroje informácií v elektronickej forme a úpravy seminárnych prác. Uvádzame tiež novú normu STN ISO 690 o bibliografických odkazoch, ktorá v plnom rozsahu nahrádza známu normu ČSN 01 0196 o bibliografických citáciách. Existujú desiatky vynikajúcich publikácií, ktoré sa u nás venujú najmä problematike písania diplomových prác. Osobitne dobrú úroveň majú príručky z oblasti pedagogiky, poľnohospodárstva, biológie, ekonómie, niektorých technicko-inžinierských odborov a histórie. Vychádzajú zo skúseností dobrých vysokoškolských pedagógov. Vzťahujú sa na prax na určitej vysokej škole, fakulte, alebo na určitý študijný odbor. Obsahujú poznatky a pokyny, ktoré sa týkajú samotnej tvorby alebo obhajoby práce. Ich autori však menej prihliadali na medzinárodné štandardy, pokiaľ ide o ich úpravu. Možno jednoducho preto, lebo príslušné medzinárodné normy nemajú vždy slovenské ekvivalenty. V dôsledku toho vznikol priestor na pokyny, ktoré nemajú oporu v medzinárodne prijatých štandardoch a nesú črty subjektívnosti. Dokonca niektoré naše zákonné úpravy a vyhlášky sú v rozpore s medzinárodnými normami. V tomto zmysle je naša príručka aj podnetom pre ďalších autorov na prehodnotenie niektorých odporúčaní, týkajúcich sa diplomových prác, ale aj iných vysokoškolských a kvalifikačných prác. Každý študijný a vedný odbor má svoje špecifiká. Žiadna príručka nemôže dať vy­čerpávajúcu odpoveď na to, ako zvládnuť odbornú, obsahovú stránku tvorby autorského diela vo všetkých odboroch. To je skôr úloha školiteľov a vedúcich diplomových seminárov a zvládnutia poznatkov z oblasti metodológie vied samotnými autormi. Príručka sa zaoberá tým, čo je spoločné písomným prácam z hľadiska organizácie prípravy a ich formálnej úpravy. Usilovali sme sa rešpektovať medzinárodné normy ISO (International Organization for Standardisation) a normy STN (Slovenské technické normy). Hlavným zdrojom informácií pre nás bola norma ISO 7144-1986 Documentation – Presentation of thesis and similar documents [Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov] a súvisiace štandardy. Treba poznamenať, že anglický termín thesis sa používa na pomenovanie písomného dokumentu, v ktorom autor prezentuje svoje výsledky prieskumu a nálezy. Slúži na podporu jeho kandidatúry na získanie stupňa profesionálnej kvalifikácie. Termín thesis označuje dizertačné práce, diplomové práce, doktorské práce, rigorózne práce. V príručke máme na mysli širší význam termínu thesis. Nároky na písomné práce sa môžu modifikovať podľa osobitných požiadaviek univerzít, fakúlt, vysokých škôl a iných zariadení. Modifikácie sa môžu dotýkať úpravy, štýlu, zoznamov bibliografických odkazov, požiadaviek na zostavenie bibliografie a preferovaného spôsobu citovania informačných prameňov. Nemali by však byť v rozpore s medzinárodnými štandardami, pokiaľ ide o požiadavky na štruktúru práce, poradie častí, titulnú stranu, formát, papier, okraje, číslovanie častí, štandardizovanú formu prípravy súpisu použitej literatúry, štandardné spôsoby citovania, umiestnenie a úpravu ilustrácií, titulnej strany, abstraktu, písanie veličín, jednotiek a rovníc a ďalších náležitostí písomnej práce. Veríme, že používanie našej príručky pomôže autorom zdokonaliť sa v pisateľskom remesle a zvýši úroveň ich vedeckej a odbornej komunikácie. Obsah 1 Príprava písomnej práce 1.1 Časový plán 2 Úprava elektronickej písomnej práce 2.1 Forma 2.2 Znaky, písmo, jazyk 2.3 Papier 2.4 Okraje 3 Formát a rozsah 3.1 Formát 3.2 Rozsah 3.3 Riadkovanie a veľkosť písma 3.4 Seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti - rozsah 3.5 Záverečné a špecializačné práce - rozsah 3.6 Bakalárske, diplomové a rigorózne práce, dizertácie - rozsah 4 Číslovanie častí, odstavcov, pododstavcov 4.1 Číslovanie obrázkov v hlavnej časti 4.2 Číslovanie v prílohách 4.3 Číslovanie strán 4.4 Číslovanie strán jednotlivých častí písomnej práce 5 Hlavné časti práce 5.1 Predná časť (prelimináriá) 5.1.1 Obal 5.1.2 Titulný list 5.1.2.0 Čo má byť na titulnom liste? 5.1.2.1 Názov a podnázov 5.1.2.2 Súhrnný počet zväzkov a označenie daného zväzku 5.1.2.3 Názov súboru zväzkov a počet zväzkov v súbore 5.1.2.4 Úplné meno autora alebo autorov 5.1.2.5 Názov a miesto inštitúcie 5.1.2.6 Fakulta, katedra alebo organizácia 5.1.2.7 Meno školiteľa 5.1.2.8 Stupeň odbornej kvalifikácie 5.1.2.9 Dátum predloženia a dátum obhajoby 5.1.2.10 Miesto a dátum publikovania 5.1.3 Erráta 5.1.4 Abstrakt 5.1.4.1 Čo je abstrakt 5.1.5 Predhovor 5.1.5.1 Čestné vyhlásenie a školské dielo 5.1.6 Obsah 5.1.7 Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek 5.1.8 Zoznam skratiek a symbolov 5.1.9 Slovník termínov 5.2 Jadro práce / Hlavný text 5.2.0 Všeobecné odporúčania. Úvod. Jadro. Záver 5.2.1 Úvod 5.2.2 Jadro 5.2.2.1 Citáty 5.2.2.2 Parafrázy 5.2.2.3 Výťahy 5.2.2.4 Charakter písomnej práce z hľadiska pôvodnosti 5.2.3 Obrazový materiál a symboly 5.2.4 Ilustrácie 5.2.5 Tabuľky 5.2.6 Matematické, fyzikálne jednotky, chemické znaky a rovnice 5.2.6.1 Zásady písania veličín, jednotiek a rovníc podľa normy STN 01 1301 5.2.7 Ostatné náležitosti hlavného textu 5.2.7.1 Poznámky 5.2.7.2 Verše 5.2.7.3 Citovanie publikácií 5.2.7.4 Skratky 5.2.8 Záver 5.2.9 Zoznam bibliografických odkazov 5.3 Prílohy 5.4 Koncová časť 5.4.1 Registre 5.4.2 Curriculum vitae autora 5.4.3 Obal 5.4.4 Sprievodný materiál 6 Úprava seminárnej práce a referátu v škole 6.1 Rozsah seminárnej práce 6.2 Okraje a úprava strany seminárnej práce 6.3 Seminárna práca s titulnou stranou alebo bez titulnej strany 6.3.1 S titulnou stranou 6.4 Abstrakt, osnova, obsah v seminárnej práci 6.5 Pohyblivé záhlavie v seminárnej práci 6.6 Hlavný text seminárnej práce 6.7 Citáty v seminárnych prácach a referátoch 6.8 Bibliografické odkazy v seminárnej práci 6.9 Päta v seminárnej práci 7 Citovanie a zoznam bibliografických odkazov v diplomovej práci 7.0 Úvod 7.1 Základné vzťahy: dokument, písomná práca, odkaz, citácia 7.1.1 Termíny citovanie, citácia, citát, bibliografický odkaz 7.1.1.1 Citát (angl. quotation) 7.1.1.2 Citácia alebo citovanie (angl. citation) 7.2 Využitie citácií 7.3 Praktický postup prípravy bibliografických odkazov 7.3.1 Otázka: Ako začať? 7.3.2 Ako urobiť záznam do zoznamu bibliografických odkazov? 7.3.3 Hlavné zásady odkazovania a citovania 7.3.4 Bibliografický odkaz cez sprostredkujúci prameň 8 Norma STN ISO 690 Dokumentácia - Bibliografické odkazy. 8.1 Predmet normy 8.2 Definície 8.3 Schémy bibliografických odkazov 8.3.1 Bibliografický odkaz na monografiu 8.3.2 Bibliografický odkaz na seriálovú publikáciu ako celok (časopis, noviny, zborník) 8.3.3 Časti alebo príspevky z monografií 8.3.3.1 Bibliografický odkaz na časť monografie 8.3.3.2 Bibliografický odkaz na príspevky z monografií (časť z monografie, heslo encyklopédie, ...) 8.4 Bibliografické odkazy na články v seriálových publikáciách 8.5 Bibliografický odkaz na patentové dokumenty 8.6 Pramene informácií 9 Všeobecné pravidlá zápisu 9.1 Transliterácia a latinizácia v bibliografických odkazoch 9.2 Skratky v bibliografických odkazoch 9.2.1 Bežné štandardné skratky 9.3 Písanie veľkých písmen 9.4 Interpunkcia 9.4.1 Systém interpunkcie pre slovenskú aplikáciu normy STN ISO 690 9.5 Odporúčaná typografická úprava v slovenskej aplikácii normy STN ISO 690 9.6 Opravy a doplnky 10 Špecifikácia údajov 10.1 Hlavná zodpovednosť 10.1.1 Autori 10.1.2.1 Ako písať mená autorov 10.1.2.2 Ako písať názvy korporácií 10.1.2.3 Ako zapísať dve alebo tri mená autorov 10.1.2.4 Ako zapísať viac ako tri mená 10.1.2.5 Keď dokument nemá autora 10.2 Názov v bibliografickom odkaze 10.2.1 Spôsob uvádzania názvu 10.2.2 Preklad názvu 10.2.3 Viac názvov 10.2.4 Podnázov 10.2.5 Vynechávky 10.2.6 Kľúčový názov 10.3 Sekundárna zodpovednosť (nepovinné) 10.3.1 Osoby alebo korporácie so sekundárnou zodpovednosťou 10.4 Vydanie 10.5 Označovanie a úprava zväzkov (zošitov) seriálových publikácií 10.5.1 Označenie 10.5.2 Označenie prvého zväzku 10.5.3 Označenie celého súboru alebo jeho časti 10.6 Vydavateľské údaje 10.6.1 Miesto vydania (nepovinné) 10.6.2 Niekoľko miest 10.6.3 Neznáme miesto vydania 10.6.4 Vydavateľ (nepovinné) 10.6.5 Niekoľko vydavateľov 10.6.6 Neznámy vydavateľ 10.6.7 Dátum vydania 10.6.8 Publikácia presahujúca jeden rok 10.6.9 Neznámy rok vydania 10.7 Rozsah a skladba dokumentu (nepovinné) 10.7.1 Tlačené monografie 10.7.2 Netlačené dokumenty 10.8 Edícia (nepovinné) 10.9 Poznámky (nepovinné) 10.10 Štandardné číslo 10.11 Čas dokumentu (kapitola, zväzok, článok, dodatok atď.) 10.11.1 Časti monografií (kapitola, zväzok, príspevok atď.) alebo seriálovej publikácie 10.11.2 Príspevky v monografiách alebo v seriálových publikáciách 10.12 Odkazy na patentové dokumenty 11 Odkazy na informačné pramene v elektronickej forme 11.1 Zásady využívania elektronických zdrojov 11.2 Tvorba bibliografických odkazov na elektronické dokumenty 11.2.1 Všeobecné pravidlá pre elektronické dokumenty 11.2.2 Špecifikácia údajov v odkazoch na elektronické dokumenty 11.2.3 Typ nosiča 11.2.4 Označenie zväzkov elektronických seriálových publikácií 11.2.5 Vydavateľské údaje v elektronických dokumentoch 11.2.6 Dátumy 11.2.7 Poznámka 11.2.8 Dostupnosť a prístup 11.2.9 Elektronické články a príspevky 11.3 Elektronické monografie, celý dokument, WWW stránka, databázy a počítačové programy 11.4 Časti elektronických monografií, databáz alebo počítačových programov 11.5 Odkaz na časti (články) z elektronických monografií, databáz alebo počítačových programov (napr. časť WWW stránky a pod.) 11.6 Elektronické časopisy (seriály) 11.7 Články a iné príspevky 11.8 Elektronické správy a oznamy, diskusné skupiny, elektronická pošta 11.8.1 Celý systém elektronických správ a oznamov 11.8.2 Elektronická správa 11.8.3 Elektronická pošta 11.9 Bibliografické odkazy na elektronické zdroje s metódou citovania meno - dátum 11.9.1 Časopisy 11.9.2 Internetová verzia tlačeného článku 11.9.3 Článok, ktorý je len v internetovom časopise 11.9.4 Článok, ktorý je len v internetových novinách 11.10 Neperiodický dokument na internete 11.10.1 Samostatný dokument bez mena autora a bez dátumu 11.10.2 Dokumenty dostupné zo študijných programov a www stránok vysokých škôl a katedier 11.11 Iné elektronické zdroje 11.11.1 V databáze nájdený elektronický exemplár časopiseckého článku s tromi až piatimi autormi 12 Zoznamy bibliografických odkazov 12.1 Usporiadanie záznamov v zozname 12.1.1 Abecedné usporiadanie 12.2 Niekoľko dokumentov toho istého autora 12.3 Všetky dokumenty toho istého autora 12.4 Umiestnenie údaja o hlavnej zodpovednosti 13 Citácie 13.1 Ako citovať v záverečnej, bakalárskej, diplomovej, dizertačnej, habilitačnej, špecializačnej a inej školskej práci? 13.2 Vzťahy medzi odkazmi a bibliografickými citáciami 13.3 Metóda prvého údaja a dátumu (metóda meno - dátum) 13.4 Citovanie elektronických materiálov v záverečnej, kvalifikačnej a inej školskej práci 13.5 Metódy číselných citácií 13.6 Citácie v poznámkach 13.6.1 Prvá citácia 13.6.2 Druhá citácia a ďalšie citácie 13.6.3 Umiestnenie odkazov pri použití citácií v poznámkach 14 Príklady bibliografických odkazov na elektronické dokumenty 15 Záver 16 Zoznam bibliografických odkazov (ako písať bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce, špecializačné práce, habilitačné práce, seminárne a ročníkové práce, práce študentskej a odbornej činnosti, ako urobiť bibliografické odkazy, ako citovať tradičné a elektronické dokumenty)

Předmětná hesla
VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ
Věda
VÝZKUM
Publikace
Informace – UKLÁDÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ
Disertace
Bibliografie
Kniha je zařazena v kategoriích
Dušan Katuščák - další tituly autora:
Jak psát závěrečné a kvalifikační práce Jak psát závěrečné a kvalifikační práce
Akademická príručka Akademická príručka
Klenoty knižnej kultúry (v pravej koži) 2.vydanie Klenoty knižnej kultúry (v pravej koži) 2.vydanie
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.