načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát PDF – Igor Broska; Igor Petrík

Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát  PDF
-7%
sleva

Kniha: Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát PDF
Autor: Igor Broska; Igor Petrík

Vedecká monografia sa venuje drobným, zväčša mikroskopickým akcesorickým minerálom granitických hornín. Za päť desaťročí výskumu na Slovensku autori sústredili množstvo materiálu, ktorý usporiadali, analyzovali a vedecky interpretoavali do ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  270 Kč 251
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » VEDA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2012
Počet stran: 526
Rozměr: 170x240
Úprava: ilustrace
Skupina třídění: Mineralogie
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 11.12.2012
ISBN: 978-80-224-1255-1
EAN: 9788022412551
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Vedecká monografia sa venuje drobným, zväčša mikroskopickým akcesorickým minerálom granitických hornín. Za päť desaťročí výskumu na Slovensku autori sústredili množstvo materiálu, ktorý usporiadali, analyzovali a vedecky interpretoavali do podoby knižnej monografie. Publikácia prináša systematicky aj tie informácie, ktoré boli dosiaľ roztrúsené v mnohých vedeckých publikáciách, štúdiách a zborníkoch, či dosiaľ nepublikovaných výskumných správ autorov. Väčšina spracovaných výsledkov pochádza z výskumných projektov v Geologickom ústave SAV a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a vytvára spojenie geologicko-mineralogicko-petrologického výskumu s geochemickými metódami, zacielenými na interpretáciu podmienok vzniku a vývoja granitických hornín Západných Karpát. Je aj obrazom aplikácie genetickej mineralógie v petrológii granitov.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Igor Broska; Igor Petrík - další tituly autora:
Planéta, na ktorej žijeme Planéta, na ktorej žijeme
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

..

' m

RNDr. Igor Broska, DrSc. (*16. 6. 1955, Bratislava). Vyštudoval geochémiu na

Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1982 pracuje v Geologickom

ústave SAV, kde sa zaoberá štúdiom akcesorických minerálov v magmatických

a metamorfovaných horninách. Jeho publikácie sú orientované na genetickú

mineralógiu, teda na pochopenie vzťahu prostredia a charakteru prítomných

minerálov. V roku 1985 absolvoval študijný pobyt v Ústave experimentálnej

mineralógie Ruskej akadémie vied v Moskve, v roku 1995 jednoročný postdoktorálny

Lise-Meitner pobyt na Salzburské j univerzite a v roku 2001 stáž v Přírodo vedno

historickom múzeu v Londýne, e-mail: igor.broska@savba.sk

RNDr. Igor Petřík, DrSc. (*7. 3. 1952, Bratislava). Vyštudoval geochémiu na

Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1975 pracuje v Geologickom

ústave SAV, kde sa zaoberá granitoidnými horninami a ich minerálmi. Špecializuje

sa na sľudy a minerály železa a prvkov vzácnych zemín, kde skúma ich vzájomné

vzťahy, interakciu s magmou, vek a pôvod. V roku 1982 absolvoval terénny pobyt na

Kaukaze, v roku 1987 v Kazachstane, v roku 1988 bol na študijnom pobyte vo

Fínsku. Viac ako 10 rokov prednášal na Katedre mineralógie a petrografie PriF UK. le

autorom populárnej monografie Pemza a bronz a venuje sa aj mineralógii

archeologických artefaktov, e-mail: igor.petrik@savba.sk

Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. (*9. 4. 1963, Bratislava). Absolvent Prírodovedeckej

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1987). V rokoch 1987-2002 pracoval

v Geologickom ústave SAV v Bratislave (1993, CSc.). V rokoch 1994-96 absolvoval

vedeckú stáž na University of Manitoba, Winnipeg (Kanada), od roku 2002 prednáša

na Pri F UK v Bratislave a v roku 2012 sa stal univerzitným profesorom. Vo svojej

vedeckej práci sa zaoberá akcesorickými minerálmi magmatických hornín, najmä

granitov a pegmatitov, ich chemickým zložením, datovaním a evolúciou vo vzťahu

k petrogenéze hornín. le predsedom Slovenskej mineralogickej spoločnosti, e-mail:

puher@fns.uniba.sk

Monografická práca, ktorú držíte v rukách, je prvým uceleným dielom zhrňujúcim súčasné poznatky o akceso­

rických mineráloch z granitických hornín. Tieto drobné, kvantitou nevýznamné, minerály nesú v sebe nenahra­

diteľné informácie o prehistórii horniny, jej magmatickom vývoji i neskorších premenách a zásadne pomáhajú pri

petrogenetických interpretáciách svojich materských hornín. Práca vychádza z poznatkov získaných v Západných

Karpatoch, ale každý minerál alebo skupina minerálov sú opísané aj všeobecnejšie s dôrazom na jeho genetické

interpretácie. Charakterizované akcesórie pochádzajú zo všetkých hlavných skupín granitoidov rozpoznávaných

v súčasnosti v Západných Karpatoch a zahrnujú celú škálu silikátov, oxidov, fosfátov, fluoridov a ich hydratova

ných ekvivalentov. Celkove je opísaných takmer štyridsať akcesorických minerálov.

У záverečných kapitolách sú zhrnuté všeobecné témy spájajúce akcesórie s ich materskými horninami: typológia

granitoidov, hlavné asociácie, neskoršie premeny minerálov a stručný prehľad osobitostí v minerálnych

paragenézach.

Kniha predstavuje stručnú histórie výskumu akcesórií vo svete a zvláštna Slovensku, metodická časť je venovaná

separácii ťažkých frakcií. V apendixe sú spolu s príkladmi výpočtov zhrnuté najdôležitejšie rovnice a postupy

používané vpetrológii.

Pre zahraničného čitateľa je na konci anglické resumé, sprievodné texty v angličtine sú aj k obrázkom a tabuľkám.,

Monografia je určená nielen pre špecialistov mineralógov a petrológov, ale aj pre študentov a doktorandov, ktorí

majú záujem na jednom mieste získať prehľadné informácie o akcesorických mineráloch z granitoidov, a zvlášť

zo Západných Karpát.

ISBN 978rJ0-224-1255-1

9788022 412551

^ •


Predslov......................................................................................................... 9

1 Úvod........................................................................................................ 11

2 Definícia a klasifikácia akcesorických minerálov ...................................13

3 Stručný prehľad výskumu akcesorických minerálov ............................. 16

3.1 Akcesorické minerály v granitoidoch Slovenska

v historickej perspektíve ...............................................................17

4 Metódy výskumu .................................................................................... 22

4.1 Separačné metódy ......................................................................... 22

4.2 Klasická separačná metóda .......................................................... 22

4.2.1 Hodnotenie strát pri separácii ........................................27

4.3 Moderné metódy rozpojovania a rozdružovania.........................28

5 Systematická charakteristika akcesorických minerálov .........................29

3.1 Zirkón............................................................................................29

5.1.1 Zirkón: Západné Karpaty .............................................. 38

5.2 Minerály skupiny apatitu............................................................. 45

5.2.1 Skupina apatitu: Západné Karpaty................................46

5.3 Minerály skupiny monazitu.......................................................... 52

5.3.1 Monazit: Západné Karpaty............................................ 57

5.4 Xenotím ........................................................................................ 61

5.5 Fe-Ti oxidy....................................................................................64

5.5.1 Magnetit, ilmenit: Západné Karpaty............................. 68

5.6 Titanit............................................................................................71

5.6.1 Titanit: Západné Karpaty .............................................. 73

5.7 Skupina amfibolov .......................................................................77

5.7.1 Ca-amfiboly ....................................................................78

5.7.2 Ca-amfiboly: Západné Karpaty......................................79

5.8 Skupina epidotu ........................................................................... 81

5.8.1 Epidot, klinozoisit ........................................................... 83


I. Broska, I. Petřík, P. Uher: Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát

5.8.2 Epidot - klinozoisit: Západné Karpaty......................... 84

5.8.3 Manit ............................................................................ 87

5.8.4 Allanit: Západné Karpaty ..............................................90

5.9 Skupina granátu .......................................................................... 93

5.9.1 Granáty: Západné Karpaty ........................................... 96

5.10 Aluminosilikáty a Al oxidy (sillimanit, andaiuzit, korund) ......100

5.10.1 Sillimanit: Západné Karpaty........................................101

5.10.2 Iné Al minerály: Západné Karpaty..............................102

5.11 Minerály nadskupiny turmalínu .............................................. 102

5.11.1 Turmalíny: Západné Karpaty..................................... 104

5.12 Beryl ...........................................................................................109

5.12.1 Beryl: Západné Karpaty.............................................. 111

5.13 Gadolinit a hingganit ................................................................ 111

5.13.1 Gadolinit a hingganit: Západné Karpaty.....................113

5.14 Topás ......................................................................................... 113

5.14.1 Topás: Západné Karpaty.............................................. 116

5.15 Nb-Ta Oxidy...............................................................................118

5.15.1 Nb-Ta oxidy: Západné Karpaty .................................. 120

5.16 Kasiterit...................................................................................... 131

5.16.1 Kasiterit: Západné Karpaty..........................................131

5.17 U-Th minerály ...........................................................................132

5.17.1 U-Th minerály: Západné Karpaty................................ 132

5.18 Fluorit........................................................................................ 133

5.18.1 Fluorit: Západné Karpaty ............................................133

5.19 Aluminofosfáty Na, K, Ca, Fe, Mn...........................................134

5.19.1 Arrojadit....................................................................... 135

5.19.2 Lacroixit, viitaniemiit .................................................. 135

5.19.3 Goyazit, gorceixit .........................................................136

5.19.4 Aluminofosfáty: Západné Karpaty.............................. 136

5.20 Pyrit ............................................................................................139

5.20.1 Pyrit: Západné Karpaty ............................................... 140

6 Stabilita akcesorických minerálov v granitických horninách

Západných Karpát ............................................................................. 143

7 Akcesorické minerály a typológia granitických hornín

Západných Karpát ............................................................................. 149

7.1 Paragenézy akcesorických minerálov v granitoidoch

Západných Karpát..................................................................... 150


Obsah

7.2 Akcesorické minerály — indikátory typológie

a genézy granitoidov ................................................................ 151

7.3 Granitoidy jadrových pohorí Západných Karpát:

poznámky ku genéze a ich typické akcesorické minerály....... 156

8 Záver.....................................................................................................162

9 Literatúra ..............................................................................................164

10 Vybraté kryštalochemické a petrochemické prepočty .........................190

10.1 Výpočet štruktúrneho vzorca na fixný počet aniónov .............190

10.2 Výpočet štruktúrneho vzorca s rozpočítaním FeO a Fe203.....191

10.3 Dopočítanie H,Odo analýzy.................................................... 192

10.4 Prepočet a konštrukcia trojuholníkových a štvorcových

diagramov................................................................................... 194

10.5 Transformácia trojuholníkových súradníc na binárne.............195

10.6 Výpočet koncentrácií akcesorických minerálov v g/t ..............195

10.7 Zirkónová typológia a výpočet typologického ťažiska.............196

10.8 Výpočet saturačnej teploty zirkónu ...........................................197

10.9 Výpočet saturačnej teploty apatitu ............................................198

10.10 Výpočet obsahu fluidov z apatitu .............................................200

10.11 Výpočet saturačnej teploty monazitu ...................................... 201

10.12 Základný prepočet veku monazitu z chemickej analýzy...........202

10.13 Termobarometer Al v amfibole .................................................203

10.14.Poradie oxidov v tabulkách .................................................... 205

11 Použité skratky minerálov ....................................................................206

12 Acesssory minerals of the Carpathian granitic rocks

(English summary) .............................................................................. 207

12.1 Mineral Separation Procedures .................................................207

12.1.1 Conventional separation method................................208

12.1.2 Modern separation method ........................................209

12.2 Short history of research and definition of accessory minerals 209

12.3 Classification of accessory minerals.......................................... 211

12.4 Beginning of research on accessory minerals

in Western Carpathians .............................................................212

12.5 Systematic characterisation of typomorphic accessory minerals 213

12.5.1 Zircon .......................................................................... 214

12.5.2 Apatite group................................................................215

12.5.3 Monazite ...................................................................... 216

12.5.4 Xenotime...................................................................... 219


12.5.5 Fe-Ti oxides...................................................................... 219

12.5.6 Titanite .............................................................................221

12.5.7 Amphiboles ...................................................................... 222

12.5.8 Epidote..............................................................................223

12.5.9 Allanite..............................................................................224

12.5.10 Garnet group....................................................................225

12.5.11 Aluminosilicates .............................................................. 226

12.5.12 Tourmaline supergroup ..................................................226

12.5.13 Beryl....................................................................................228

12.5.14 Gadolinite, hingganite.................................................... 228

12.5.15 Topaz ................................................................................ 229

12.5.16 Nb-Ta oxide minerals...................................................... 229

12.5.17 Fluorite..............................................................................230

12.5.18 Aluminophosphates .........................................................230

12.5.19 Pyrite................................................................................. 231

12.5.20 U-Th minerals ..................................................................231

12.6 Behaviour of accessory minerals superimposed

by metamorphism and alteration .................................................232

12.7 Parageneses of accessory minerals.................................................232

12.8 Accessory minerals and typology of granites

in Western Carpathians ................................................................ 233

12.9 Conclusions ................................................................................... 234
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.