načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Aforismy pro ty, kdo si myslí, že jim to myslí – Jan Sobotka

Aforismy pro ty, kdo si myslí, že jim to myslí
-11%
sleva

Kniha: Aforismy pro ty, kdo si myslí, že jim to myslí
Autor: Jan Sobotka

– V již páté sbírce aforismů osvědčeného autora tohoto krátkého satirického útvaru čtenář nalezne celkem čtrnáct tematických okruhů. – Vtipné a stručné postřehy k zamyšlení – Předkládá k zamyšlení vtipné a stručné postřehy mimo jiné o ... (celý popis)
Titul je na partnerském skladu >10ks - doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  149 Kč 133
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
4,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » ANAG
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2019
Počet stran: 167
Rozměr: 174,0x113,0x12,0 mm
Skupina třídění: Etika. Morální filozofie
Hmotnost: 0,132kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201906
ISBN: 978-80-7554-212-0
EAN: 9788075542120
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

V již páté sbírce aforismů osvědčeného autora tohoto krátkého satirického útvaru čtenář nalezne celkem čtrnáct tematických okruhů.

Vtipné a stručné postřehy k zamyšlení
Předkládá k zamyšlení vtipné a stručné postřehy mimo jiné o pravdě a lži, o penězích, majetku, práci a kariéře, o charakterech a morálce, o lidech, přátelích, lásce i politice… Každý čtenář si jistě mezi stovkami zařazených aforismů najde ty své nej – všechny jsou ze života a všechny vybízejí k zamyšlení.

Nemusíte pochopit vše
Jak píše sám autor: „Aforismy, které pochopí všichni, nebo je nepochopí nikdo, nejsou ty pravé.“

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jan Sobotka - další tituly autora:
Aforismy, myšlenky i smyšlenky Aforismy, myšlenky i smyšlenky
Aforismy o nich, o vás i o nás Aforismy o nich, o vás i o nás
O čertu Pepiášovi O čertu Pepiášovi
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Aforismy

pro ty, kdo si myslí,

že jim to myslí

Jan Sobotka


© Jan Sobotka, 2019

Obrázek na obálce © iStock.com © Nakladatelství ANAG, 2019

ISBN 978-80-7554-212-0

Obsah

O charakterech a morálce 7

O SravdÜ, lľi a slovech vįbec 23

O SenÜzích, »Slatcích i maMetkX 29

O Sráci a kariªęe 41

O ľenách, mXľích, manľelství i m ́dÜ 49

O lásce a Sęátelství i o neSęátelích 63

O dÜtech, rodiÎích, mlad¾ch i star¾ch 71

O rįzn¾ch dobách i MeMich hrdinech 77

O politice a politicích 103

O lidstvX a lidech i o ľivotÜ 115

O rozXmX, mġlení a vzdÜlávání 127

A MeġtÜ pár navíc pro trpÜlivª 141

= evanJelií i odMinXd 157

. vÜci 161

O autorovi 167

OSHQÜ]®Fh

úplatcích

i majetku

2SHQÜ]®FK»SODWF®FKLPDMHWNX

1 Ías MsoX peníze.

BÜháte-li 100 m pod 9,70 s nebo okolo 10,20 s,

dÜlá to roÎnÜ poXze na startovnªm

rozdíl ve statisících dolarį.

2 Je nemorální dávat »platk.

=vláġtÜ dáváte-li Me z Xkraden¾ch penÜz.

3 .am to chceġ bez penÜz dotáhnoXt"

. penÜzįm.

4 3eníze vám maMí ęíkat pane, ne otrokX.

5 Snazġí Me slibovat láskX neľ peníze,

neboĥ tX lze na rozdíl od nich pęedstírat.

6 Ľít spolX na hromádce" 0slíġ penÜz"

7 /ze zradit ľenX, pęítele, vlastѪ,

ale slġeli Mste o nÜkom, kdo zradil peníze"

8 Není slXġnª rozdÜlovat lidi

podle MeMich pįvodX,

ale ani podle pįvodX MeMich penÜz.

O lásce

a pęátelstYí

i R Qepęátelích

2O¢VFHDSę¢WHOVWY®LRQHSę¢WHO®FK

1 %O So]GQ® vHÎHr ŧ SrvQ® P¢M ŧ

vHÎHrQ® P¢M ŧ EO O¢VN ÎaV

+rGOiÎÎiQ ]vaO Nu O¢VFH KOaV

NGH Eorov¾ ]av¢QÜO K¢M.

Básník chtÜl ęíci, ľe nastal Îas

oXtdoorovªho milování.

2 Nevíte-li, co Me to slovensk ĥava, nevadí.

9ank»ġ b vám vġak

mÜl b¾t aspoĉ povÜdom¾,

a rozhodnÜ bste mÜli vÜdÜt, co Me to bozk.

3 Napsal Msem z lásk k ;. <. sbírkX básní,

a ona si Mi nekoXpila

4 NeMsmXtnÜMġí osXd vás potkal,

Mste-li v lásce almXľníkem.

5 Je pęíMemnª, vrhá-li se nám láska kolem krkX.

+orġí Me, kdľ nám tam zįstane.

6 /áska si nedá poroXÎet, ale ráda poroXÎí.

7 Jestliľe nám dává láska kęídla,

nemÜli bchom pro MistotX vIasovat padák"

106–107

21 =elen¾m se X nás moc nezelení.

Ľe b se Mim lenilo" 22 &o maMí Iilantropovª a politici spoleÎnª"

JsoX pęesvÜdÎeni, ľe prospívaMí lidem.

23 3roÎ Mezdím aXtem a nevXľívám

mÜstskoX hromadnoX dopravX"

&hí mi v ní první tęída.

24 &o Me noÎní mįroX prodeMnªho politika"

Ľe se stane neprodeMn¾m. 25 9e spoęádanªm státÜ se pęedáci poraľenª

stran maMí vľd lªpe neľ kmáni vítÜzį.

26 OznaÎíme-li nÜco za politick ne»nosnª,

obáváme se, ľe bchom tím nahnÜvali lidi.

27 9 hlavÜ státX nemXsí b¾t nXtnÜ Meho mozek. 28 /ªkaęi v politice si mXsí zvknoXt,

ľe v ní se pęísah neberoX tak váľnÜ

Mako pęísaha +ippokratova.


2SROLWLFHDSROLWLF®FK

57 3ġnil se tím,

ľe Mako dįsledn¾ opoziÎník

vľd plave proti proXdX.

Nepostęehl, ľe Me v rníce.

58 Stran v krizích hledaMí

novª tváęe místo toho,

ab se porozhlªdl

po nov¾ch mozcích a srdcích.

59 8rÎXMeme smÜr. &hodíme stále dokola.

60 O Prtv¾FK MHQ GoEĚH v politice neplatí.

61 9stXpXMí-li lidª do politik pro peníze,

není to ideální.

Ale vstXpXMí-li do politik proto,

ľe peníze maMí, Me to zlª.

62 +eslo barikádníkį i IXnkcionáęį

'rL·PH VH

63 3olitika není divadlo,

neboĥ v ní se podstatnª vÜci

odehrávaMí v zákXlisí.


116–117

8 9¾znam proIesionalizace sportX pochopíme,

XvÜdomíme-li si, kolik lidí ľivil =átopek

a kolik Mich ľiví dneġní sportovec.

9 .dľ se lidª pęesvÜdÎili, ľe Îestnª Mednání

mįľe poġkozovat obÜ stran,

vznikla diplomacie.

10 .dsi míval pneXmatik dXġi,

dnes MsoX bezdXġovª.

Obávám se, Mestli k obdobnª inovaci

nedoġlo i X lidí.

11 =cela svobodn¾ ÎlovÜk netXġí,

ľe e[istXMe otázka svobod.

12 Nevadí mi, ľe nerozXmím svÜtX,

ale ľe svÜt nerozXmí mnÜ.

13 'Üsí mÜ pęedstava svÜta,

v nÜmľ b se XskXteÎnil sn kaľdªho z nás.

14 .do se niÎeho neboMí, Me odváľn¾.

.do se nikoho neboMí, Me hloXp¾.


.YÜFL

15 AIoristª MsoX literární proletáęi.

&hÜMí v Îítankách, MeMich tvorba nezazní

na besídkách a nepatęí do povinnª Îetb,

natoľ ab mÜli pamÜtní desk.

16 S poklesl¾m hXmorem honoráę neklesá,

spíġ naopak.

17 JsoX to v¾stiľnª aIorism.

SkvÜle vstihXMí aXtorovX hloXpost.

18 3roIit ze psaní má aXtor ́d, nikoli aIorismį.

19 Ľivot píġe román.

Spisovatelª MsoX lidª,

kteęí se snaľí ľivotX konkXrovat.

20 AXtor bl prodeMn¾,

ale Meho knih na tom bl podstatnÜ hįęe.

21 Satirici, kteęí se v idealistick¾ch

porevolXÎních Îasech obávali,

ľe pęiMdoX o práci, b se dnes

mÜli stdÜt za svoX naivitX.


166–167

PhDr. Jan Sobotka

AXtor se narodil v roce 1944 v JiÎínÜ, odmatXroval

na JmnáziX tehd stęední vġeobecnÜ vzdÜlávací ġko

le v rodnªm mÜstÜ a v roce 197 absolvoval ÎeġtinX

a historii na )ilozoIickª IakXltÜ 8niverzit 3alackªho

v OlomoXci. 3o XkonÎení stXdia vXÎoval pęes dvacet

let na XÎiliġtích v BrXntále a v 3ęerovÜ, v letech 1989ѝ

2008 bl ęeditelem Obchodní akademie v OlomoXci.

Je aXtorem aIorismį a pohádek. 9 80. letech získal

zlat¾, stęíbrn¾ a bronzov¾ OlomoXck¾ tvarįľek ve steM

noMmennª hXmoristickª soXtÜľi deníkX 0ladá Ironta

a v roce 1987 zvítÜzil na +aġkovÜ /ipnici v literárním

klání O +aġkįv dľbánek. =a rXkopis pohádkovª kníľ

k O ÎertX 3epiáġovi obdrľel v roce 200 první cenX

v soXtÜľi Í®Vt MH GoErª o neMlepġí prozaick¾ te[t pro dÜti

od 8 do 14 let. 9 roce 2012 obsadil 2. místo v mezi

národní aIoristickª soXtÜľi 7orino in Sintesi pęeklad

do italġtin Antonio 3arente a o rok pozdÜMi se stal laX

reátem NaMi Naamans /iterar prizes pęeklad do an

JliÎtin Jaroslav 3eprník . Sobotkov aIorism vġl

kniľnÜ v polġtinÜ v 3oznani, ve sbornících, Îasopiseck

a na aIoristick¾ch portálech takª anJlick, italsk, rX

mXnsk, slovensk a srbsk.


Jestliže jste se mým aforismům zasmáli,

dobře.

Jestliže jste se nad nimi zamysleli,

dvakrát dobře.

Jestliže jste se zasmáli sami sobě

a zamysleli nad sebou,

třikrát dobře.

Z autorových aforistických knih

v nakladatelství ANAG dosud vyšlo:

Aforismy, myšlenky i smyšlenky (2005)

Aforismy z tehdy i nyní a možná i pro příště (2006)

Aforismy o nich, o vás i o nás (2007)

Aforismy pro chytré a chytřejší, ale i pro vás (2013)

www.anag.cz

Doporučená cena 149 Kč
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.