načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Ad Fontes Cursus Latinus, 4. vydání - Eva Kuťáková; Dana Slabochová

Ad Fontes Cursus Latinus, 4. vydání
-7%
sleva

Kniha: Ad Fontes Cursus Latinus, 4. vydání
Autor: ;

AD FONTES – CURSUS LATINUS je dílem dvou zkušených vysokoškolských pedagožek. Učebnice určená pro výuku latiny v univerzitních kurzech humanitního zaměření zve k četbě textů ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  305 Kč 284
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018
Počet stran: 344
Rozměr: 23 cm
Úprava: ilustrace, mapy
Vydání: 4., upr. vyd.
Jazyk: česky
Datum vydání: 03.05.2018
Nakladatelské údaje: Praha, Karolinum, 2014
ISBN: 978-80-246-2552-2
EAN: 9788024625522
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Učebnice určená pro výuku latiny v univerzitních kurzech humanitního zaměření Učebnice určená pro výuku latiny v univerzitních kurzech humanitního zaměření.

Popis nakladatele

AD FONTES – CURSUS LATINUS je dílem dvou zkušených vysokoškolských pedagožek. Učebnice určená pro výuku latiny v univerzitních kurzech humanitního zaměření zve k četbě textů latinských autorů v originále, a to starověkých, středověkých i pozdějších. Jejich prostřednictvím vede k poznání základů latinské slovesné tradice v historickém průřezu. Publikace je rozdělena na dva základní stupně – cursus I a cursus II –, jejichž jednotící linie je studium latinské morfologie a syntaxe.

Velké množství rozmanitých, nenásilných cvičení vede k porozumění latinskému slovu, ke zvládnutí bohaté slovní zásoby i k vnímání jejího dalšího života v obecně-kulturní vrstvě jazyků moderních. Umožňuje také získání dobrých znalostí latinské morfologie a pochopení stavby latinské věty a souvětí. Do důsledku dodržovanou zásadou je úsilí spojovat čtení souvislého latinského textu s porozuměním, tj. získat z něho klíčové informace před jeho přetlumočením do mateřského jazyka. (cursus latinus)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Eva Kuťáková; Dana Slabochová - další tituly autora:
Moudrost věků Moudrost věků
Laudabile Carmen část II. -- Kapitoly z římské rétoriky a poetiky Laudabile Carmen část II.
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

I /9 / C U R S U S I - Ú vodenľ

IN DEX

ара starověké Itálie

1

1. Exercitationes 2. Usus legendi 3. Miscellanea

/II/

Lectio I

V ýslovnost;

konjugace sloves;

aktivní a pasívni

tvary indikativu préz.

a im pf., infinitivu;

im perativ

Iulia, Claudia et

P a u llin a -

quid faciunt?

N ota bene;

Lingua Latina,

linguae modemae

et lingua Bohemica

/17/

Lectio II

1. deklinace:

substantiva a

adjektiva;

zájm ena přivlast.;

sloveso esse

Iulia magistra Verba alata;

Inscriptio;

Descriptio Nili;

Lingua Latina et

linguae modemae

1/24/

Lectio ПІ

2. deklinace:

substantiva a

adjektiva;

indikativ futura I

M agister et pueri in

schola -

Non scholae

sed vitae discimus

Verba alata;

Caesar

ad Alesiam;

Lingua Latina et

lingua Bohemica;

De philosophia;

Sigla Latina

/32/

Lectio IV

3. deklinace: subst.;

zájm. ukaz.

a táz.; tázací věty;

ablativ časový a

místní; tzv. vazba

m ístních jm en

M agister et pueri

iterum in schola -

H istória m agistra

V erba alata;

D e mari;

Linguae

indoeuropaeae;

Sigla Latina;

Vesuvius;

Canticum

1/40/

Lectio V

3. deklinace: adj.;

adverbia; zájm ena

osobní a vztažná;

participium préz.

akt.; pasívum v préz.

systém u; deponentní

slovesa

D e patria nostra Laus Italiae;

Verba alata;

D e Dianae statua;

Sigla Latina;

Lingua Latina et

linguae modemae

/48/

Repetitio I 1 Lectio L V cf. Clavis

4

INDEX


/50/

Lectio VI

4. a 5. deklinace;

zájm ena neurčitá,

záporná,

zájm en, adjektiva;

esse a odvozená

slovesa

De diebus et m ensibus V erba alata;

Epigram m ata;

Lingua Latina et

linguae m odem ae;

Sigla Latina;

Regia Solis; Ex

Vetere

Testam ento;

D e domo Rom ana

/60/

Lectio VII

Stupňování adj. a

adv.; ablativ srov.;

genitiv celkový;

konjunktiv

préz. a impf.;

vedl. věty s ut

De urbe Praga;

Ciceronis epistula

V erba alata;

V ersus Catulli;

Sigla Latina;

Inscriptiones;

Lingua Latina et

linguae m odem ae;

Penelope Ulixi

/69/

Repetitio II Lectio V I-V II cf. Clavis

П И

Lectio VIII

Indikativ perfekta;

číslovky základní a

řadové

E Gestis Romanorum;

Inscriptio;

D e Rom a antiqua

V erba alata;

Inscriptiones;

Sigla Latina;

Lingua Latina et

/81/

Lectio IX

Indikativ plqperf.;

relativní užití časů;

ablativ absolutní;

sloveso ire

C. Iulius Caesar,

D e bello Gallico

V erba alata;

C aesar - překlad

(cf. Clavis);

Lingua Latina et

lingua Bohemica;

Sigla Latina

/90/

Lectio X

Participium futura

aktiva;

indikativ futura II;

infinitivní vazby

C. Iulius Caesar,

D e bello Gallico;

M. Tullius Cicero,

De m orte disputatio

Verba alata;

Dies irae - překlad

(cf. Clavis);

Sigla Latina;

Lingua Latina et

linguae m odem ae;

D e amicitia

/102/

Repetitio HI

Lectio 1-Х: m odelový test

z gram atického a lexikálního minima

cf. Clavis,

Existim atio

/107/

Clavis Repetitio 1 III

i;////Vocab»la I (& Slovník vlastních jmen)

INDEX 5


Invitatio & Europa (první univerzity evropského středověku)

[7 І4 7 / CURSUS П - Úvodom

1. Exercitationes 2. Usus legendi 3. Miscellanea

у 148/

Lectio XI

Konjunktivy,

souvětí podm ínková

Leo in Anglia

(V. Šašek)

Caesar in Britannia

(lat.-čes.);

Latin in the U.K.

1/154/

Lectio XII

Supinum,

gerundivum ,

gerundium

3ua ratione linguae

iiscantur

'Ј.А. Komenský)

V erba alata;

Latine colloquamur!

/16П/

Lectio XIII

Slovesa neúplná,

nepravidelná a

sem ideponentní

De cerevisiarum

differentiis

(T. Hájek)

De deversoriis

Romanis;

Cur potas? (lat.-fr.)

/166/

Lectio XIV

Souslednost časů,

nepřím é otázky

Fortunato Durich

Jos. Do browsky S.pl.

Epitaphium

/172/

Lectio XV

V edlejší věty časové Vita

Iohannis Blahoslaus

N untii Latini

Radiophonici

(lat.-čes.)

Repetitio IV Lectio X I-X V Orbis pictus Clavis

/182/

Lectio XVI

V edlejší věty

příčinné;

neosobní slovesa

D e studio

Bononiensi

(V. Písecký)

Iuvenis subnotatio

(repetitio + clavis)

/188/

Lectio XVII

V edlejší věty

přípustkové

De urbibus et oppidis

Bohemiae

(в. Balbín)

Editionis titulus

У 193/

Lectio

XVIII

Syntax pádů:

genitiv, dativ

Codicis manuscripti

descriptio

(Pelzel - Dobrovský)

Conspectus operis

У 198/

Lectio XIX

Syntax pádů:

akuzativ, ablativ

De Pragensibus

(B. Hasištejnský)

Poema

(lat.-čes.)

/203/

Lectio XX

N epřím á řeč De Bojem iae incolis

moribusque

(P. Stránský)

Q uidam Gallorum

(repetitio + clavis)

Lectio X V I-X X Bohem ia docta Clavis

6

INDEX


/212/ Vocabula II

/245/ GRAMMATICA - INDEX

/246/ GRAMMATICA

FO N T E S 1 L A T IN IT A S T E M l’O R IS ANT1QU1 /280/ P ra e p a ra tio ad usum legendi Auctores Romani

/286/ & Clavis (1.-7.) Gellius, Cicero. Salliistius. Caesar. Plinius /289/ U sus legendi /289/ 1. Podstata a význam přátelství* M. Tullius Cicero

/290/ 2. Dám oklův m eč’ M. Tullius Cicero

/291/ 3. G ygův prsten’ M. Tullius Cicero

/291/ 4. Z obžaloby V erra’ M. Tullius Cicero

/292/ 5. Ú vod I. řeči proti Catilinovi M. Tullius Cicero

/295/ 6. Dopis Attikovi M. Tullius Cicero

/294/ 1. Situace v Galii C. Iulius Caesar

/295/ 8. Orgetorix C. Iulius Caesar

/297/ 9. Hannibal Cornelius Nepos /299/ 10. Srovnání Catona s Caesarem C. Sallustius Crispus

/300/ 11. První trium virát C. Velleius Paterculus

/301/ 12. Důvody Ciceronova vyhnanství C. Velleius Paterculus

13021 13. Caesarovy triumfy C. Velleius Paterculus

/302/ 14. Caesarova smrt C. Velleius Paterculus

/303/ 15. Přednosti Tiberiovy vlády C. Velleius Paterculus

/303/ 16. Závěr díla C. Velleius Paterculus

/304/ 17. Dobré svědomí L. Annaeus Seneca

/305/ 18. Alexandrovo mládí 0, Curtius Rufus

/306/ 19. Sm rt Alexandra Velikého Q. Curtius Rufus

/308/ 20. M ravy a povinnosti učitele M. Fabius Quintilianus

/309/ 21. Tropy M. Fabius Quintilianus

/309/ 22. Perifráze M. Fabius Quintilianus /310/ 23. Filozofie a řečnictví M. Fabius Quintilianus

/311/ 24. Závody v cirku’ C. Plinius Caecilius Secundus /312/ 25. Blahopřání císaři Traianovi* C. Plinius Caecilius Secundus /312/ 26. Androclus a lev A. Gellius /313/ 27. Svatý Jeroným ’ Iacobus de Voragine /314/ 28. N arození Ježíšovo Novum Testamentům /315/ 29. Chvalozpěv Sim eonův’ Novum Testamentům /315/ 30. Petrovo zapření Krista Novum Testamentům /316/ Clavis (*)

INDEX 7


FO N T E S II L a t in ít a s m e d ii a e v i

/320/ Přehled nejčastějších odchylek od klasické normy

/322/ 1. V ražda sv. V áclava Crescente fide

/322/ 2. Libušina věštba Kosmas

/323/ 3. Bitva u Chlumce Kosmův první pokračovatel

/323/ 4. Braniboři v Čechách Kronika zbraslavská

/324/ 5. Vláda a smrt V áclava III. Kronika zbraslavská

/325/ 6. Slovutní předkové a příbuzní Karel IV.

/325/ 7. Privilegium Zakládací listina UK

/326/ 8. Z aložení N ového M ěsta Beneš Krabice z Weitmile

/326/ 9. M ír tom uto dom u Jan Hus

/321/ 10. Psáno v Kostnici Jan Hus

/328/ 11. Proti Táborským Jakoubek ze Stříbra

/329/ 12. Slyšte všichni Universi audiant

FO N T E S III L a t in ít a s a e t a t is r e c e n t io r is

/330/ 1. Z £ ec h až do Portugalska V. Š a šek/S . Pavlovský

/330/ 2. Sepsání V lastina příběhu Racek Doubravský

/331/ 3. Ze studijního řádu Petr Codicillus

/332/ 4. V zdělaným m užům mého národa Jan Amos Komenský

/333/ 5. Ú vahy o m ezinárodním jazyce Jan Amos Komenský

/334/ 6. Učeném u příteli Bohuslav Balbín

/335/ 7. 0 kapli řečené Betlém Bohuslav Balbín

/335/ 8. Nápis Zámek v Jindřichově Hradci

/336/ 9. V ydavatel čtenáři Karel Rafael Ungar

/3 3 7 /1 0 .0 kronice V áclava Hájka Gelasius Dobner

/3 3 8 /11. D oktorská sponze Filozofická fakulta UK

/339/ 12. Pozvánka na Pražský sem inář Filozofická fakulta UK /340/ G au d e a m u s ig itu r /341/ B ibliografická p o zn ám k a

1/342/ C lau su la

8

INDEX
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist