načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Abeceda mzdové účetní 2018 - Bořivoj; Leiblová Zdeňka; Příhodová Věra; Šubrt

Abeceda mzdové účetní 2018
-7%
sleva

Kniha: Abeceda mzdové účetní 2018
Autor: ; ; ;

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. - Mzdové ... (celý popis)
622
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: ANAG
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018
Počet stran: 632
Úprava: formuláře, tiskopisy.
Vydání: 28. aktualizováné vydání
Jazyk: česky
Datum vydání: 25.01.2018
ISBN: 978-80-7554-117-8
EAN: 9788075541178
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování.

Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech

Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v publikaci Abeceda mzdové účetnídoplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu.

Zásadní změny pro rok 2018

Do vydání pro rok 2018 budou zahrnuty mimo jiné změny, které od května 2018 přinese nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), dílčí změny po novelách zákoníku práce, změny v odměňování ve veřejných službách a správě a nové výpočty náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a srážek ze mzdy. Rozsáhlou změnou prošla i oblast pracovnělékařských služeb. V oblasti daní z příjmů bude pozornost věnována novému samostatnému základu daně pro srážkovou daň, zvýšení daňového zvýhodnění, změnám v uplatnění průkazu ZTP/P a invalidních důchodů nebo novým náležitostem průkazu při uplatnění školkovného a pojistného na penzijní připojištění.

Seznamte se se změnami i v nemocenském pojištění a dalších oblastech

Během roku 2018 nabudou účinnosti i velké změny v oblasti nemocenského pojištění – změna procentních sazeb při dlouhodobé nemoci, stanovení rozhodného období či pravděpodobného příjmu, nová dávka nemocenského pojištění – otcovská poporodní péče, jejíž dobu je zaměstnavatel povinen evidovat, či změna čekací doby pro nárok na nemocenské a PPM u zaměstnání malého rozsahu a dohody o provedení práce. K dalším změnám dochází i v oblasti zdravotního a sociálního pojištění či ve vztahu zaměstnavatele k Úřadu práce.

Předmětná hesla
Mzda ev
Účetnictví ev
zdravotní pojištění ev
pracovní právo pr
Daň z příjmu ev
zaměstnavatelé pr
zaměstnanci pr
Související tituly dle názvu:
Abeceda mzdové účetní 2019, 29. vydání Abeceda mzdové účetní 2019, 29. vydání
Šubrt Bořivoj
Cena: 622 Kč
Daňový průvodce pro mzdové účetní Daňový průvodce pro mzdové účetní
Pelc Vladimír
Cena: 251 Kč
Blahoslavená Zdenka Blahoslavená Zdenka

Cena: 108 Kč
Mzdové účetnictví 2018 Mzdové účetnictví 2018
Vybíhal Václav, kolektiv
Cena: 382 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

28. aktualizované vydání

2018

mzdové úetní

EDICE PRÁCE | MZDY | POJITNÍ

osobní a mzdová agenda

pracovnprávní a mzdové minimum

prmrný výdlek

sráky ze mzdy

povinnosti zamstnavatel

k Úadu práce a vzájemné vztahy

da z píjm fyzických osob

ze závislé innosti

zdravotní pojitní

pojistné na sociální zabezpeení

dávky nemocenského pojitní

dchodové pojitní

náhrada majetkové a nematekové

újmy a bezdvodné obohacení

odkodování pracovních úraz

a nemocí z povolání

pehled dleitých údaj

JUDr. Boivoj ubrt, JUDr. Zdeka Leiblová, Vra Píhodová,

Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Dank, Helena Pikrylová,

Ing. Zdenka Krajíková, JUDr. Dana Lukeová, Jana Doráková,

JUDr. Martin Mikyska


Š Ing. Antonín Daněk, Jana Dorčáková, Ing. Zdenka Krajéíková, JUDr. Zdeňka Lei b lo vá,

JUDr. Dana Lukeová, JUDr. Martin Mikyska, Věra Příhodová, Helena Přikrylová,

Ing. Alena Skoumalová, JUDr. Bořivoj ubrt, 2018

Fotografie na obálce Š iStock.com

Š Nakladatelství ANAG, 2018

ISBN 978-80-7554-117-8

Jednotlivé kapitoly zpracovali: JUDr. Bořivoj ubrt kapitola 1, 2, 3, 4, 11 JUDr. Zdeňka Leiblová kapitola 5 Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová kapitola 6 Ing. Antonín Daněk kapitola 7 Helena Přikrylová kapitola 8 Helena Přikrylová, Ing. Zdenka Krajéíková kapitola 9 JUDr. Dana Lukeová kapitola 10.1 a 10.6, 10.8 Jana Dorčáková kapitola 10.7 JUDr. Martin Mikyska kapitola 12

Pípadné zásadní legislativní zmny, k nim dojde v období mezi jednotlivými vydáními,

budou oeteny formou vkládané aktualizace, která bude po dobu prodejnosti publikace

voln ke staení na www.anag.cz. Nutnost aktualizace posuzuje na základ legislativních

zmn výhradn autor ve spolupráci s nakladatelstvím.

Aktualizace vak v ádném pípad nemohou nahradit nová vydání knihy.

Aktualizaci zaleme zdarma na vyádání

anag@anag.cz, tel.: 585 757 411


3Obsah

OBSAH

1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA .....................................................................................................14

1.1 OBECNö K OSOBNÍ EVIDENCI .............................................................................................................16

1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYADOVAT................................................................................ 18

1.3 ÚDAJE POTEBNÉ PRO PIJETÍ DO ZAMöSTNÁNÍ ............................................................................. 18

1.4 OSOBNÍ SPIS ....................................................................................................................................... 19

1.5 OCHRANA OSOBNÍCH DAT ...............................................................................................................20

1.5.1 Obecná pravidla ...................................................................................................................20

1.5.2 Souhlas zam÷stnance a výjimky z n÷j ................................................................................20

1.5.3 Citlivé údaje ........................................................................................................................... 21

1.5.4 Pouívání osobních údaj ....................................................................................................22

1.5.5 Údaje o zájemcích o práci u zam÷stnavatele ...................................................................23

1.5.6 Pouívání rodného éísla .......................................................................................................23

1.5.7 Postup pi a po skonéení zam÷stnání ................................................................................23

1.5.8 Dalí povinnosti ....................................................................................................................24

1.6 CO PINÁÍ GDPR ...............................................................................................................................25

1.7 OCHRANA MAJETKOVÝCH ZÁJM ZAMöSTNAVATELE A SOUKROMÍ ZAMöSTNANC ...............25

2. PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM ................................................................................. 27

Slovníček ......................................................................................................................................................27

2.1 PRACOVNöPRÁVNÍ VZTAHY ZÁKLADNÍ PRAVIDLA .......................................................................32

2.1.1 Co jsou pracovn÷právní vztahy ...........................................................................................32

2.1.2 Závislá práce .........................................................................................................................32

2.1.3 Vazba na obéanský zákoník ................................................................................................33

2.1.4 Co není zakázáno, je dovoleno ...........................................................................................34

2.1.4.1 Monost odchýlit se od zákona .................................................................................. 34

2.1.4.2 Zpsoby odchylné úpravy a její limity......................................................................... 35

2.1.4.3 Rozdíly mezi podnikatelskou a rozpoétovou sférou .................................................. 36

2.1.4.4 Da˙ové aspekty monosti odchýlit se od zákona ......................................................37

2.1.4.5 Kdy je zakázáno se odchýlit .........................................................................................37

2.1.5 Právní jednání .......................................................................................................................38

2.1.6 Poéítání éasu .........................................................................................................................40

2.1.7 Základní zásady pracovn÷právních vztah a s nimi související pravidla ...................... 41

2.1.8 Tzv. pracovní káze˙ ..............................................................................................................42

2.1.9 Doruéování písemností .........................................................................................................43

2.1.10 Pracovn÷lékaská sluba .....................................................................................................44

2.2 PRACOVNÍ POMöR ..............................................................................................................................46

2.2.1 Vznik pracovního pom÷ru ....................................................................................................46

2.2.2 Náleitosti pracovní smlouvy ...............................................................................................47

2.2.2.1 Pracovní pom÷r na dobu uréitou ................................................................................ 48

2.2.2.2 Zkuební doba .............................................................................................................. 50

2.2.2.3 Konkurenéní doloka .................................................................................................... 51

2.2.3 Individuální informace o právech a povinnostech ............................................................52

2.2.4 Jmenování vedoucích zam÷stnanc, odvolání a vzdání se pracovní pozice .................52

2.2.4.1 Jmenování podle souéasného ZP .............................................................................. 53

2.2.4.2 Pechodná ustanovení ke jmenování ......................................................................... 53

2.2.4.3 Obsazování manaerských pozic v tzv. podnikatelské sfée ................................... 54

2.2.4.4 Odvolání a vzdání se pracovní pozice........................................................................ 54

2.2.5 Zm÷ny pracovního pom÷ru .................................................................................................55

2.2.5.1 Pevedení na jinou práci .............................................................................................. 55

2.2.5.2 Pracovní cesta a peloení ........................................................................................... 56

2.2.5.3 Doéasné pid÷lení zam÷stnance mimo agenturní zam÷stnání .............................. 56

Obsah4

2.2.6 Skonéení pracovního pom÷ru ..............................................................................................57

2.2.6.1 Dohoda o rozvázání pracovního pom÷ru ...................................................................57

2.2.6.2 Výpov÷ň ..........................................................................................................................57

2.2.6.3 Zákaz výpov÷di ............................................................................................................ 60

2.2.6.4 Ostatní zpsoby skonéení pracovního pom÷ru ......................................................... 61

2.2.6.5 Hromadné propout÷ní ............................................................................................... 62

2.2.6.6 Odstupné pi skonéení pracovního pom÷ru .............................................................. 62

2.2.6.7 Povinnosti zam÷stnavatele spojené se skonéením pracovního pom÷ru ............... 63

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zam÷stnání ................................................................................... 63

2.2.6.9 Potvrzení pro Úad práce čR ....................................................................................... 64

2.2.6.10 Neplatné nebo zdánlivé rozvázání pracovního pom÷ru .......................................... 65

2.2.7 Zam÷stnanci pracující mimo pracovit÷ zam÷stnavatele ...............................................65

2.3 DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMöR .......................................................66

2.3.1 Dohoda o provedení práce .................................................................................................67

2.3.2 Dohoda o pracovní éinnosti ................................................................................................67

2.3.3 Pracovní podmínky u dohod ................................................................................................67

2.4 AGENTURNÍ ZAMöSTNÁVÁNÍ DOčASNÉ PIDöLENÍ K JINÉMU ZAMöSTNAVATELI .....................68

2.5 PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOčINKU ..........................................................................................69

2.5.1 Délka pracovní doby, pestávky v práci ..............................................................................69

2.5.2 Rozvrení pracovní doby ......................................................................................................70

2.5.3 Konto pracovní doby ............................................................................................................72

2.5.4 N÷které dalí parametry pracovní doby .............................................................................74

2.5.5 Evidence pracovní doby .......................................................................................................74

2.5.6 Zvlátnosti v doprav÷ a u jiných éinností ............................................................................75

2.5.7 Práce peséas .......................................................................................................................76

2.6 DOVOLENÁ .........................................................................................................................................76

2.6.1 Druhy dovolené a její délka .................................................................................................76

2.6.1.1 Dovolená za kalendání rok a její pom÷rná éást .......................................................76

2.6.1.2 Dovolená pi nerovnom÷rném rozvrení pracovní doby a pi její zm÷n÷ ............... 77

2.6.1.3 Dalí druhy dovolené ....................................................................................................79

2.6.1.4 Krácení dovolené ...........................................................................................................79

2.6.1.5 Dovolená pi kratí pracovní dob÷ .............................................................................. 80

2.6.2 čerpání dovolené ................................................................................................................. 81

2.6.3 Náhrada mzdy za dovolenou ..............................................................................................82

2.6.4 Výpoéty pom÷rných éástí nárok ........................................................................................82

2.7 PEKÁKY V PRÁCI A JEJICH PLACENÍ, SOUVISLOST S PÉčÍ O KVALIFIKACI ..................................84

2.7.1 Pekáky na stran÷ zam÷stnance .......................................................................................84

2.7.1.1 Dleité osobní pekáky v práci, véetn÷ mateské a rodiéovské dovolené .......... 84

2.7.1.2 Náhrada mzdy v dob÷ prvních 14 kalendáních dn doéasné pracovní

neschopnosti nebo karantény ..................................................................................... 86

2.7.1.3 Kontroly doéasn÷ práce neschopných ze strany zam÷stnavatel .......................... 90

2.7.1.4 Pekáky z dvod obecného zájmu, souvislost s odborným

rozvojem zam÷stnanc ............................................................................................... 92

2.7.1.5 Spoleéná pravidla pro pekáky v práci na stran÷ zam÷stnance ........................... 94

2.7.1.6 Jiné pípady pekáek v práci na stran÷ zam÷stnance ............................................ 94

2.7.1.7 Neomluvená absence .................................................................................................. 95

2.7.2 Pekáky na stran÷ zam÷stnavatele ..................................................................................95

2.8 ODMöţOVÁNÍ ...................................................................................................................................96

2.8.1 Mzda, plat a jiné odm÷ny, co je a co není mzdou éi platem ...........................................96

2.8.2 Minimální mzda ....................................................................................................................97

2.8.3 Zaruéená mzda a její nejnií úrove˙.................................................................................98

2.8.4 Mzda ......................................................................................................................................98

2.8.5 Plat ve veejných slubách a správ÷ ................................................................................. 102Obsah 2.8.6 Spoleéná pravidla pro poskytování mzdy a platu ........................................................... 105

2.8.6.1 Splatnost a výplata mzdy ............................................................................................ 105

2.8.6.2 Prodlení pi výplat÷ mzdy, promléení ........................................................................ 109

2.8.6.3 Náhradní volno za práci peséas a ve svátek a n÷které dalí otázky

kompenzace této práce; tzv. placený svátek ..............................................................111

2.8.7 Odm÷ny z dohod o pracích konaných mimo pracovní pom÷r ....................................... 115

2.9 CESTOVNÍ A JINÉ NÁHRADY A POITKY ........................................................................................... 116

2.9.1 Cestovní náhrady ................................................................................................................. 116

2.9.2 Náhrady dalích výdaj souvisejících s výkonem práce ................................................. 118

2.9.3 Závodní stravování ............................................................................................................. 118

2.10 INSPEKCE PRÁCE A STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ............................................................................ 120

2.10.1 Co me inspekce práce kontrolovat ............................................................................... 120

2.10.2 Koho me inspekce práce kontrolovat ........................................................................... 120

2.10.3 Organizaéní struktura a místní píslunost ........................................................................ 121

2.10.4 Práva a povinnosti inspektor a kontrolovaných osob .................................................... 121

2.10.5 Za co lze a za co nelze uloit pokutu ................................................................................ 122

2.10.5.1 Co jsou pestupky eventuáln÷ správní delikty........................................................... 122

2.10.5.2 Pestupky na úseku souéinnosti zam÷stnavatele a orgánu

jednajícího za zam÷stnance ...................................................................................... 123

2.10.5.3 Pestupky na úseku rovného zacházení ................................................................... 123

2.10.5.4 Pestupky na úseku pracovního pom÷ru nebo dohod

o pracích konaných mimo pracovní pom÷r .............................................................. 123

2.10.5.5 Pestupky na úseku odm÷˙ování zam÷stnanc ..................................................... 123

2.10.5.6 Pestupky na úseku náhrad ....................................................................................... 124

2.10.5.7 Pestupky na úseku pracovní doby ........................................................................... 124

2.10.5.8 Pestupky na úseku dovolené .................................................................................... 125

2.10.5.9 Pestupky na úseku bezpeénosti práce ................................................................... 125

2.10.5.10 Pestupky na úseku zvlátních pracovních podmínek n÷kterých zam÷stnanc ......... 125

2.10.5.11 Pestupky na úseku bezpeénosti technických zaízení

se zvýenou mírou ohroení ivota a zdraví ............................................................. 126

2.10.5.12 Pestupky na úseku vyhrazených technických zaízení .......................................... 126

2.10.5.13 Pestupky na úseku agenturního zam÷stnávání ...................................................... 126

2.10.5.14 Pestupky na úseku výkonu um÷lecké, kulturní, sportovní

a reklamní éinnosti dít÷te ............................................................................................ 127

2.10.5.15 Pestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zam÷stnanc ................ 127

2.10.6 Dalí pravidla pro ukládání pokut ..................................................................................... 127

2.10.7 Státní zdravotní dozor ......................................................................................................... 127

2.11 ZÁKON O STÁTNÍ SLUBö ................................................................................................................ 127

2.11.1 Úvodní informace ............................................................................................................... 127

2.11.2 Sluební pom÷r ................................................................................................................... 129

2.11.3 N÷které pracovní podmínky a nároky státních zam÷stnanc ........................................ 130

3. PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK ..................................................................................................................132

3.1 PRMöRNÝ VÝDöLEK HRUBÝ A čISTÝ .............................................................................................. 133

3.2 HRUBÁ MZDA ................................................................................................................................... 134

3.2.1 Co je a co není zapoéitatelné ............................................................................................ 134

3.2.2 části mzdy poskytované za delí období ......................................................................... 136

3.3 ODPRACOVANÁ DOBA .................................................................................................................... 137

3.4 ROZHODNÉ OBDOBÍ ........................................................................................................................ 139

3.5 PRAVDöPODOBNÝ VÝDöLEK .............................................................................................................. 141

3.6 FORMY PRMöRNÉHO VÝDöLKU ...................................................................................................... 141

3.6.1 Prm÷rný hodinový výd÷lek .................................................................................................. 141

3.6.2 Prm÷rný m÷síéní výd÷lek .................................................................................................... 142


Obsah6

3.7 PRMöRNÝ VÝDöLEK U KONTA PRACOVNÍ DOBY ......................................................................... 144

3.8 REDUKOVANÝ PRMöRNÝ VÝDöLEK A NÁHRADA MZDY PI DOčASNÉ PRACOVNÍ

NESCHOPNOSTI NEBO KARANTÉNö .................................................................................................. 146

3.8.1 Redukovaný prm÷rný výd÷lek pro náhradu mzdy ........................................................ 146

3.8.2 Redukéní hranice pro nemocenské pojit÷ní ................................................................... 147

3.8.3 Redukéní hranice pro náhradu mzdy ............................................................................... 147

3.8.4 Postup redukce ................................................................................................................... 148

3.8.5 Hodinová výe náhrady mzdy ........................................................................................... 149

3.9 NöKTERÉ DALÍ OTÁZKY ZJIOVÁNÍ PRMöRNÉHO VÝDöLKU .................................................... 149

3.10 PRMöRNÝ VÝDöLEK U STÁTNÍ SLUBY ........................................................................................... 151

3.11 PEHLED POUÍVÁNÍ PRMöRNÉHO VÝDöLKU ............................................................................... 151

4. SRÁKY ZE MZDY ......................................................................................................................155

4.1 OKRUH PÍJM, Z NICH SE SRÁKY PROVÁDöJÍ ......................................................................... 155

4.2 KDY LZE ZE MZDY SRÁET .............................................................................................................. 157

4.2.1 Sráky v pípadech stanovených zákonem ...................................................................... 158

4.2.1.1 Kdy si zam÷stnavatel me srazit pro sebe bez souhlasu zam÷stnance............. 158

4.2.1.2 Výkon rozhodnutí a exekuce ...................................................................................... 158

4.2.2 Dohody o srákách ze mzdy ............................................................................................. 159

4.2.2.1 Dohody o srákách ze mzdy uzavírané do roku 2013 ............................................. 159

4.2.2.2 Dohody o srákách ze mzdy uzavírané od roku 2014 podle souéasného OZ .........161

4.2.3 Sráky odborových élenských písp÷vk .......................................................................... 163

4.3 POADÍ SRÁEK ZE MZDY ............................................................................................................... 163

4.4 ZVLÁTNOSTI PI VÝKONU SOUDNÍCH A ÚEDNÍCH ROZHODNUTÍ ........................................... 164

4.4.1 Sráky k oddluení pi tzv. osobním bankrotu ................................................................. 169

4.5 SRÁKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJITöNÍ .............................................................................. 170

4.6 POSTUP PI PROVÁDöNÍ SRÁEK ZE MZDY A JEJICH ROZSAH ..................................................... 173

4.7 PIKÁZÁNÍ JINÉ PENöITÉ POHLEDÁVKY ........................................................................................ 179

4.8 ZAPOčTENÍ POHLEDÁVKY ZAMöSTNAVATELE ............................................................................... 179

4.9 SRÁKY Z PLATU ZAMöSTNANC VE STÁTNÍ SLUBö ................................................................... 180

5. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ K ÚŘADU PRÁ CE A VZÁJEMNÉ VZTAHY ...............................182

Slovníček .................................................................................................................................................... 183

5.1 PRÁVO OBčANA NA ZAMöSTNÁNÍ ................................................................................................ 185

5.1.1 Poradenství v pracovn÷právních vztazích ........................................................................ 186

5.2 ZAMöSTNÁVÁNÍ ZAMöSTNANC ZE ZAHRANIčÍ A ZAMöSTNÁVÁNÍ OBčAN EU .................. 186

5.2.1 Povolení k zam÷stnání cizinc .......................................................................................... 188

5.2.2 Kontrolní éinnost pi zam÷stnávání cizinc ...................................................................... 193

5.3 ZAMöSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIENÍM ................................................................. 193

5.3.1 Zam÷stnávání osob ve tetím stupni invalidity................................................................. 194

5.3.2 Zam÷stnávání osob v prvním nebo druhém stupni invalidity ........................................ 194

5.3.3 Zam÷stnávání osob zdravotn÷ znevýhodn÷ných ........................................................... 194

5.3.4 Pracovní místo pro osoby se zdravotním postiením...................................................... 196

5.3.5 Dohoda o uznání zam÷stnavatele za zam÷stnavatele na chrán÷ném trhu práce ........... 197

5.3.6 Práva a povinnosti zam÷stnavatel a spolupráce s ÚP ve vztahu

k osobám zdravotn÷ postieným ...................................................................................... 198

5.3.7 Pestupky pi zam÷stnávání osob zdravotn÷ postiených ............................................. 198

5.3.8 Povinný podíl zam÷stnávání osob se zdravotním postiením ....................................... 198

5.3.9 Slevy na daních pro zam÷stnance a zam÷stnavatele pi zam÷stnávání

osob zdravotn÷ postiených ............................................................................................. 202


7Obsah

5.4 AKTIVNÍ POLITIKA ZAMöSTNANOSTI .............................................................................................. 202

5.4.1 Rekvalifikace uchazeé a zájemc o zam÷stnání .......................................................... 203

5.4.2 Investiéní pobídky ............................................................................................................... 203

5.4.3 Veejn÷ prosp÷né práce ................................................................................................. 204

5.4.4 Spoleéensky úéelná pracovní místa ................................................................................. 204

5.4.5 Písp÷vek na zapracování ................................................................................................. 205

5.4.6 Písp÷vek peklenovací ...................................................................................................... 205

5.4.7 Písp÷vek pi pechodu na nový podnikatelský program .............................................. 206

5.4.8 Písp÷vek zam÷stnavateli v dob÷ éásteéné nezam÷stnanosti (tzv. kurzarbeit) ........... 206

5.4.9 ádosti o písp÷vky a podmínky k uzavení dohody ...................................................... 206

5.5 ZPROSTEDKOVÁNÍ ZAMöSTNÁNÍ ................................................................................................. 206

5.5.1 Zprostedkování zam÷stnání agenturami práce............................................................ 206

5.5.2 částeéná zam÷stnanost v soub÷hu s evidencí uchazeée ............................................ 209

5.6 INSOLVENCE ZAMöSTNAVATELE .................................................................................................... 209

5.7 KONTROLNÍ čINNOST V OBLASTI ZAMöSTNANOSTI....................................................................... 210

5.7.1 Krajské poboéky ÚP a G ÚP ............................................................................................. 210

5.7.2 Celní úady........................................................................................................................... 210

5.7.3 Psobnost inspektorát práce ........................................................................................... 210

5.7.4 Postup pi kontrole a prb÷h kontroly................................................................................ 211

5.7.5 Zjit÷ná poruení a eení pestupk pi kontrole ........................................................... 212

5.7.6 Ukládané pokuty ................................................................................................................. 213

6. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁ VIS LÉ ČINNOSTI .........................................................214

Slovníček ................................................................................................................................................... 215

6.1 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ........................................................................................................ 220

6.2 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ............................................. 225

6.3 PŘÍJMY OSVOBOZENÉ OD DANĚ ................................................................................................... 228

6.4 ZÁKLAD DANĚ VZTAHUJÍCÍ SE K PŘÍJMŮM ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ............................................. 235

6.5 ZPŮSOB ZDANĚNÍ .......................................................................................................................... 239

6.6 VÝPOčET MöSÍčNÍ DAţOVÉ POVINNOSTI ...................................................................................... 241

6.7 NEZDANITELNÁ ČÁST ZÁKLADU DANĚ ......................................................................................... 244

6.7.1 Bezúplatná pln÷ní (díve dary) ......................................................................................... 244

6.7.2 Úroky z úvěru zaplacené ve zdaňovacím ob do bí .......................................................... 246

6.7.3 Příspěvek na penzijní připojitění ..................................................................................... 248

6.7.4 Pojistné na soukromé ivotní pojitění zaplacené ve zda ňo va cím období ................ 249

6.7.5 Odpočet členských příspěvků zaplacených odborové organizaci ................................. 251

6.7.6 Odpoéet úhrady za zkouky .............................................................................................. 251

6.7.7 Da˙oví nerezidenti ............................................................................................................. 252

6.8 SLEVY NA DANI................................................................................................................................. 252

6.8.1 Základní sleva na poplatníka .......................................................................................... 252

6.8.2 Na manelku (manela) ve spoleén÷ hospodaící domácnosti .................................... 253

6.8.3 Základní sleva na invaliditu .................................................................................................... 254

6.8.4 Rozíená sleva na invaliditu ............................................................................................ 255

6.8.5 Sleva na dritele prkazu ZTP/P ....................................................................................... 255

6.8.6 Sleva na studenta .............................................................................................................. 256

6.8.7 Sleva za umíst÷ní dít÷te ......................................................................................................257

6.8.8 Slevy na dani u nerezident.............................................................................................. 259

6.9 DAţOVÉ ZVÝHODNöNÍ ................................................................................................................... 259

6.10 DAţOVÉ ZVÝHODNöNÍ U NEREZIDENT ....................................................................................... 269

Obsah8

6.11 ODVODY DANĚ .................................................................................................................................270

6.11.1 Záloha na daň z příjmů .....................................................................................................270

6.11.2 Úprava da˙ové povinnosti o da˙ové zvýhodn÷ní ...........................................................270

6.11.3 Sráková daň ....................................................................................................................... 271

6.12 DALÍ POVINNOSTI PLÁTCŮ ............................................................................................................ 271

6.12.1 Náleitosti mzdového listu .................................................................................................272

6.13 LHŮTY NA VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ POPLATNÍKM A VYBÍRÁNÍ NEDOPLATKŮ OD POPLATNÍK ........273

6.14 PROHLÁENÍ .....................................................................................................................................274

6.15 ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ NE ZDA NI TEL NÝCH ČÁSTÍ ZÁKLADU DANĚ,

SLEVY NA DANI A DAţOVÉHO ZVÝHODNöNÍ ................................................................................275

6.15.1 Nezdanitelné éásti základu dan÷ .....................................................................................275

6.15.2 Slevy na dani .......................................................................................................................277

6.15.3 Da˙ové zvýhodn÷ní ............................................................................................................277

6.16 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

ZE ZÁVISLÉ ČIN NOS TI A DAţOVÉHO ZVÝHODNöNÍ ......................................................................278

6.16.1 Roční sazba daně (pro příjem za rok 2018) ..................................................................... 280

6.16.2 Odpočty nezdanitelných částí základu daně při ročním zúčtování záloh za rok 2018 ....... 285

6.16.3 Slevy na dani pi roéním zúétování za rok 2018 .............................................................. 286

6.16.4 Da˙ové zvýhodn÷ní pi roéním zúétování za rok 2018 ................................................... 286

6.17 TISKOPISY VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ........................................................................................................287

6.17.1 Výkaz Vyúétování dan÷ vybírané srákou podle zvlátní sazby dan÷

z píjm fyzických (právnických) osob (MFin 5466 vzor é. 17)............................................ 289

6.17.2 Výkaz Vyúétování dan÷ z píjm ze závislé éinnosti (MFin 5459 vzor é. 22) ................ 296

7. ZDRAVOTNÍ POJITĚNÍ ...............................................................................................................311

Slovníček .................................................................................................................................................... 312

7.1 OSOBNÍ ROZSAH ZDRAVOTNÍHO POJITĚNÍ ................................................................................. 315

7.1.1 Cizinci a veřejné zdravotní pojitění .................................................................................. 316

7.1.2 Princip jednoho pojit÷ní .................................................................................................... 317

7.1.3 Nezaopatení rodinní písluníci ....................................................................................... 318

7.1.4 Ukonéení doby, po kterou cizí pracovník podléhá éeským právním

pedpism zdravotního pojit÷ní....................................................................................... 318

7.1.5 Soub÷ný výkon zam÷stnání ............................................................................................. 319

7.2 VOLBA ZDRAVOTNÍ POJIlOVNY ................................................................................................... 320

7.2.1 Změna zdravotní pojiovny ............................................................................................. 320

7.2.2 Povinnosti zaměstnavatele ............................................................................................... 321

7.2.3 Postup při změně zdravotní pojiovny ............................................................................. 321

7.2.4 Prkaz pojit÷nce ............................................................................................................... 322

7.2.5 Dlouhodobý pobyt občana v zahraničí ........................................................................... 323

7.2.6 Práva pojitěnců veřejného zdravotního pojitění ......................................................... 324

7.2.7 Povinnosti pojitěnců veřejného zdravotního pojitění .................................................. 324

7.2.8 Píslunost ke zdravotní pojiovn÷ písemnosti vystavované

zam÷stnavatelem i zam÷stnancem ................................................................................ 326

7.2.9 Postupy zam÷stnavatele v souvislosti se zm÷nou zdravotní pojiovny........................327

7.3 PLÁTCI POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJITĚNÍ ............................................................................327

7.3.1 Stát ........................................................................................................................................327

7.3.1.1 Mui na rodiéovské dovolené ................................................................................... 333

7.3.1.2 Zam÷stnání v období éerpání peddchodu .......................................................... 334

7.3.1.3 Soustavná píprava dít÷te na budoucí povolání na vysoké kole ......................... 334

7.3.1.4 Jednoleté kurzy cizích jazyk s denní výukou .......................................................... 335

7.3.1.5 Platba pojistného státem .......................................................................................... 335

7.3.2 Zaměstnavatelé a zaměstnanci ...................................................................................... 335

7.3.2.1 Zaměstnavatel ........................................................................................................... 335

7.3.2.2 Pojitěnec .................................................................................................................... 335


9Obsah

7.3.2.3 Zvlátní skupiny zam÷stnanc .................................................................................. 336

7.3.2.4 Pracovn÷právní vztahy a soub÷h éinností................................................................ 338

7.4 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE VE STYKU SE ZDRAVOTNÍ POJIlOVNOU ................................ 345

7.4.1 Formulá Pihláka a evidenéní list zam÷stnavatele ...................................................... 346

7.4.2 Kódy změn pouívaných při vyplňování Hromadného oznámení zaměstnavatele ...... 347

7.4.2.1 Oznamovací povinnost pi soub÷ných píjmech .................................................. 352

7.4.3 členové statutárních orgán ............................................................................................ 353

7.4.4 Absence kódu na formulái Hromadné oznámení zam÷stnavatele............................ 353

7.4.5 Dchodci ze Slovenska ...................................................................................................... 353

7.4.6 Zastupitelé uvoln÷ní a neuvoln÷ní ................................................................................ 354

7.4.7 Poéítání éasu ...................................................................................................................... 354

7.5 VÝPOČET POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJITĚNÍ ....................................................................... 355

7.5.1 Vym÷ovací základ a kontrolní éinnost zdravotních pojioven .......................................... 355

7.5.1.1 Vym÷ovací základ aktuáln÷ platná právní úprava (tj. od 1. 1. 2018) ...............................356

7.5.1.2 Píjmy dani nepodléhající nebo od dan÷ osvobozené ........................................... 357

7.5.2 Výe pojistného a sankce ................................................................................................ 358

7.5.2.1 Rozhodné období .......................................................................................................358

7.5.2.2 Výpočet pojistného a jeho zaokrouhlování .............................................................. 358

7.5.2.3 Minimální mzda ve zdravotním pojit÷ní ................................................................. 359

7.5.2.4 Zatajený píjem zam÷stnance .................................................................................. 363

7.5.2.5 Oetování élena domácnosti ................................................................................... 363

7.5.3 Zaměstnanec s více pracovními poměry, kdy alespoň v jednom z nich

dosahuje minimální mzdy ............................................................................................... 364

7.5.3.1 Minimální vym÷ovací základ a dohody .................................................................. 367

7.5.4 Odvod pojistného ze skuteéné výe píjmu ..................................................................... 368

7.5.5 Výd÷leéná éinnost osob, za které je plátcem pojistného

na zdravotní pojit÷ní stát, v píkladech na rok 2018 ..................................................... 369

7.5.6 Minimální vyměřovací základ a odpočty ve zdravotním pojitění .................................370

7.5.7 Spoleéníci a jednatelé spoleénosti s ruéením omezeným .................................................. 374

7.5.8 Maximální vym÷ovací základ ...........................................................................................375

7.5.9 Neplacené volno a neomluvená absence .......................................................................375

7.5.9.1 Nepítomnost poheovaného zam÷stnance v zam÷stnání .................................. 376

7.5.10 Péée o dít÷ a navazující neplacené volno ........................................................................377

7.5.11 Nemoc zam÷stnance .........................................................................................................377

7.5.11.1 Nemoc zam÷stnance po celý kalendání m÷síc ......................................................377

7.5.11.2 Nemoc zam÷stnance po éást kalendáního m÷síce .............................................. 378

7.5.11.3 Speciální situace ......................................................................................................... 379

7.5.11.4 Nemoc v souvislosti se skonéením zam÷stnání ...................................................... 379

7.5.11.5 Nadlimitní pln÷ní ......................................................................................................... 380

7.5.12 Minimální vym÷ovací základ a vystavování potvrzení ze strany zam÷stnavatele ......... 380

7.5.13 Soub÷h zam÷stnání s podnikáním ................................................................................... 381

7.5.14 Osoby bez zdanitelných příjmů ........................................................................................ 382

7.5.15 Přeplatek ve zdravotním pojit÷ní .................................................................................... 382

7.5.16 Vzory písemností pro zam÷stnavatele a zam÷stnance ................................................. 384

7.5.17 Náhrada mzdy ....................................................................................................................387

7.5.18 Neplatné rozvázání pracovního pom÷ru ........................................................................ 389

7.5.19 Praktické rady pro zam÷stnavatele .................................................................................. 390

7.5.20 Ukonéení éinnosti zam÷stnavatele, pechod k jinému zam÷stnavateli ....................... 392

7.5.21 Subjektivní a objektivní lhty a sankce ve zdravotním pojit÷ní .................................... 393

7.6 CHYBY ZAMöSTNAVATELE NEBO ZAMöSTNANCE A JEJICH EENÍ ............................................. 395

7.6.1 Soub÷né píjmy a minimální vym÷ovací základ ............................................................... 395

7.6.2 Neoznámení dleité skuteénosti zam÷stnavateli ......................................................... 395

7.6.3 Platba chybn÷ provedená zam÷stnavatelem ................................................................. 396

Obsah10

7.7 ODVOD POJISTNÉHO ZA ZAMĚSTNANCE ......................................................................................397

7.7.1 Zam÷stnavatelé a penále ................................................................................................ 398

7.7.1.1 Výe penále ................................................................................................................. 398

7.7.1.2 Podání odvolání do platebního výměru ................................................................... 398

7.7.1.3 Podání ádosti o odstranění tvrdosti do platebního výměru ................................. 398

7.7.1.4 Píklad textu ádosti o prominutí penále .................................................................. 399

7.7.2 Kontrola u zaměstnavatele ...............................................................................................400

7.7.2.1 Plná moc ...................................................................................................................... 402

7.7.2.2 Kontroly z vyúétování .................................................................................................. 402

7.7.3 Splácení dluhů .................................................................................................................... 403

7.7.3.1 Splátkové kalendáe ve zdravotním pojit÷ní .......................................................... 403

7.8 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ A ZDRAVOTNÍ POJITĚNÍ ........................................... 404

7.9 PŘEHLEDY ZAMĚSTNAVATELŮ VE ZDRAVOTNÍM POJITĚNÍ ......................................................... 405

8. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ...................................................................................... 409

Slovníček ................................................................................................................................................... 409

8.1 POPLATNÍCI POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEčENÍ .................................................................. 412

8.1.1 První skupina poplatník .................................................................................................... 412

8.1.2 Druhá skupina poplatník ................................................................................................. 413

8.1.3 Tetí skupina poplatník .................................................................................................... 425

8.1.4 čtvrtá skupina poplatník ................................................................................................. 425

8.1.5 Pátá skupina poplatník ................................................................................................... 425

8.2 VÝPOčET A ODVOD POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEčENÍ ................................................... 426

8.2.1 Rozhodné období .............................................................................................................. 426

8.2.2 Vym÷ovací základ ............................................................................................................ 426

8.2.3 Sazby pojistného ................................................................................................................ 435

8.2.4 Odvod pojistného na sociální zabezpeéení a jeho splatnost........................................ 436

8.2.4.1 Sankce ......................................................................................................................... 439

8.2.4.2 Uschovávání úéetních záznam ............................................................................... 439

9. DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJITĚNÍ ........................................................................................ 440

Slovníček ................................................................................................................................................... 440

9.1 NEMOCENSKÉ POJITöNÍ ................................................................................................................ 445

9.1.1 Okruh pojit÷ných osob ..................................................................................................... 445

9.1.2 Oznamovací povinnosti zam÷stnavatel ........................................................................ 446

9.1.3 Podmínky úéasti zam÷stnanců na pojit÷ní .................................................................... 450

9.1.4 Pojit÷ní pi zam÷stnání malého rozsahu ...................................................................... 452

9.1.5 Úéast zam÷stnanců na pojit÷ní ..................................................................................... 462

9.2 PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU .................................................................... 469

9.2.1 Uplat˙ování nároku na dávky z pojit÷ní .........................................................................470

9.2.2 OSSZ .....................................................................................................................................470

9.2.3 Nárok na dávky v ochranné lht÷ .....................................................................................472

9.2.3.1 Doéasná pracovní neschopnost ............................................................................... 474

9.2.3.2 Nárok na dávky za éást dne ..................................................................................... 474

9.2.3.3 Pokraéování pracovní neschopnosti ......................................................................... 475

9.2.3.4 Nemocenské (a náhrada mzdy) v poloviéní výi ..................................................... 475

9.2.3.5 Nemocenské u élena jednotky sboru dobrovolných hasié .................................. 475

9.2.3.6 Zm÷na pobytu práce neschopného obéana .......................................................... 475

9.2.3.7 Zp÷tné uznání DPN .................................................................................................... 476

9.2.3.8 Podpréí doba ............................................................................................................ 476

9.2.3.9 Nemocenské a neplacené volno ...............................................................................477

9.3 OETOVNÉ .......................................................................................................................................477

9.4 OTCOVSKÁ POPORODNÍ PÉčE (TZV. OTCOVSKÁ) ..........................................................................478

9.5 DLOUHODOBÉ OETOVNÉ ............................................................................................................ 480


11Obsah

9.6 TISKOPISY K UPLATNöNÍ DÁVEK Z POJITöNÍ ................................................................................. 482

9.6.1 Uplatn÷ní nároku na dávky z pojit÷ní ............................................................................ 486

9.7 ROZHODNÉ OBDOBÍ ........................................................................................................................487

9.7.1 Vym÷ovací základ zam÷stnance .....................................................................................487

9.7.2 Denní vym÷ovací základ ................................................................................................. 488

9.7.3 Kalendání dny rozhodného období vylouéené dny ................................................... 494

9.8 PÍLOHA K ÁDOSTI O DÁVKU (NEMOCENSKÉ, OETOVNÉ, OTCOVSKÁ, DLOUHODOBÉ

OETOVNÉ, PPM A VPTM) .............................................................................................................495

9.9 NÁHRADA MZDY V DOBö PRVNÍCH 14 KALENDÁNÍCH DN DPN NEBO KARANTÉNY ............ 501

9.10 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE ........................................................................................................ 505

9.11 ZMöNA MÍSTNÍ PÍSLUNOSTI OSSZ .............................................................................................. 505

10. DŮCHODOVÉ POJITĚNÍ ........................................................................................................... 506

Slovníček ....................................................................................................................................................507

10.1 DŮCHODOVÉ POJITĚNÍ A ÚKOLY ZAMöSTNAVATEL .................................................................. 512

10.1.1 Základní povinnosti ............................................................................................................ 512

10.1.2 Rozvedené a konkretizované povinnosti .......................................................................... 512

10.1.3 Který zam÷stnavatel plní povinnosti v důchodovém pojitění ....................................... 512

10.1.4 Které záznamy a údaje zam÷stnavatel vede o ob ča nech pro účely

důchodového pojitění ....................................................................................................... 513

10.1.5 Úkoly zam÷stnavatel v n÷kterých pípadech ................................................................. 516

10.1.6 ádosti o dávky důchodového pojitění ........................................................................... 516

10.2 VĚK POTŘEBNÝ PRO NÁROK NA STAROBNÍ DŮCHOD ................................................................... 517

10.3 DOBA DŮCHODOVÉHO POJITĚNÍ A DOBA NÁHRADNÍ ............................................................... 518

10.3.1 Jak se doba pojitění a náhradní doba prokazuje ......................................................... 521

10.4 ÁDOST O STAROBNÍ DŮCHOD ..................................................................................................... 523

10.4.1 Kdy se sepisuje ádost o starobní důchod ..................................................................... 523

10.4.2 Sd÷lení údaj zam÷stnavatelem v souvislosti s podanou ádostí

o dchod zam÷stnance .................................................................................................... 523

10.4.3 ádost o zastavení uvoln÷ní úpravu dchodu ......................................................... 524

10.5 ÁDOST O INVALIDNÍ DŮCHOD ..................................................................................................... 525

10.5.1 Kdy se sepisuje ádost o in va lid ní důchod ..................................................................... 525

10.5.2 ízení o piznání invalidního dchodu ................................................................................. 525

10.6 ÁDOST O VDOVSKÉ, VDOVECKÉ A SIROTČÍ DŮCHODY (TZV. PO ZŮ STA LOST NÍ DÁVKY) .......... 525

10.6.1 Kdy se sepisuje ádost o vdovský, vdovecký a sirotčí dů chod ...................................... 525

10.7 EVI DENČ NÍ LIST DŮ CHO DO VÉ HO POJITĚNÍ .................................................................................. 526

10.7.1 Opravy ..................................................................................................................................527

10.7.2 Trvání dvou (více) výd÷leéných éinností jednoho pojit÷nce u tého zam÷stnavatele ... 528

10.7.3 Stejnopisy ELDP ................................................................................................................... 529

10.7.4 Vypl˙ování a zápis záznam ........................................................................................... 529

10.7.5 Pedkládání a odesílání ELDP ........................................................................................... 530

10.7.6 Záhlaví ................................................................................................................................ 530

10.7.7 Identifikace pojit÷nce (oddíl 1. ELDP) ............................................................................... 532

10.7.8 Prb÷h pojit÷ní v daném roce (oddíl 2. ELDP) .................................       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist