načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: 100 slavných filmů světové kinematografie Největší skvosty stříbrného plátna

100 slavných filmů světové kinematografie   Největší skvosty stříbrného plátna
-63%
sleva

Kniha: 100 slavných filmů světové kinematografie Největší skvosty stříbrného plátna

První filmové představení uspořádali bratři Lumierové v Paříži na konci 19. století. od té chvíle se začala psát historie nového druhu umění. Společně nahlédneme do zákulisí stovky filmů. Dozvíte se, ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Rebo
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2008-05-01
Počet stran: 208
Rozměr: 352 x 242 x 17 mm
Úprava: 208 stran : ilustrace (převážně barev.), portréty
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: 100 besten Filme der Welt
Spolupracovali: z německého originálu ... přeložila Hana Válková
Vazba: Vázaný
ISBN: 978-80-7234-855-8
EAN: 9788072348558
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

První filmové představení uspořádali bratři Lumierové v Paříži na konci 19. století. od té chvíle se začala psát historie nového druhu umění. Společně nahlédneme do zákulisí stovky filmů. Dozvíte se, jak vznikaly, i to, jaký měly vliv na společnost. Lidé si dobrých filmů cení, proto v knize 100 slavných filmů světové kinematografie nemohou chybět filmy, které získaly slavná ocenění, například Oscara nebo Zlatou palmu. Na stránkách této publikace se seznámíte s jmény slavných režisérů a s jejich tvorbou. (největší skvosty stříbrného plátna)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Osudy hvězd stříbrného plátna Osudy hvězd stříbrného plátna
Graclík Miroslav, Nekvapil Václav
Cena: 254 Kč
Hvězdy stříbrného plátna Hvězdy stříbrného plátna
Graclík Miroslav
Cena: 254 Kč
Chalupáři stříbrného plátna Chalupáři stříbrného plátna
Laudin Radek
Cena: 149 Kč
Arizace české kinematografie Arizace české kinematografie
Bednařík Petr
Cena: 151 Kč
Kinematografie zapomnění Kinematografie zapomnění
Hulík Štěpán
Cena: 462 Kč
Zákazníci kupující knihu "100 slavných filmů světové kinematografie Největší skvosty stříbrného plátna" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

PŘEDMLUVA A

AMERIKA

SPOJENÉ STÁTY AM ERIC KÉ

Když lá s k a z tro s k o tá na m a m o n u (Chamtivost) 8

L o k o m o tiv a ja k o v á le č n ý h rd in a

(Frigo na mašině) 1Q

Na fro n tě (Na západní frontě klid) 12

P o m n ík p ro již a n s k é s tá ty (Jih proti Severu) 1A

P odvod na fa r m á ře v O k la h o m ě (Hrozny hněvu) 16

A m e r ic k ý se n (Občan Kane) 18

Je n le h k ý poh yb k o u tk e m ú s t (Casablanca) 20

P ro lh a n o s t to v á rn y na s n y (Sunset Boulevard) 22

W e s te rn p a r e x c e lle n c e (V pravé poledne) 2A

O m iz é rii v a rm á d ě (Odtud až na věčnost) 26

T v rd í h o ši z p řís ta v u (V přístavu) 28

R e b e l v d žín á c h (Rebel bez příčiny) 30

P ánové v d á m s k é k a p e le (Někdo to rád horké) 32

0 s m r ti v a ré n ě (Ben Hur) ЗА

G rá c ie a v z h le d d ě v č á tk a (Snídaně u Tiffanyho) 36

S k o k s e m na c e s tá c h (Bezstarostná jízda) 38

M a fiá n s k ý b o s s a d ro g y (Kmotr) A0

V e č írk y a v z p o u ry v b lá z in c i

(Přelet nad kukaččím hnízdem) A2

P o h á d k a z k o s m u (Hvězdné války) AA

V e lk á lá s k a A n n ie H a ll (Annie Hall) A6

0 s o b o tn í n o ci se ro z jíž d í v e č íre k

(Horečka sobotní noci) A8

P říš e rk a hvězdou

(E.T. - Mimozemšťan) 50

A n d ro id i na návště vě (Blade Runner) 52

L á s k a a s a fa ri (Vzpomínky na Afriku) 5A

P o p e lk a v h o lly w o o d s k é m a p a rtm á

(Pretty Woman) 56

V ra ž d ě n í ja k o k o m e d ie (Pulp Fiction) 58

Č tv rtá d im e n z e (Matrix) 60

K riz e s tře d n íh o v ě k u v Tokiu

(Ztraceno v překladu) 62

K AN AD A

R o m e o a J u lie na m o ř i (Titanic) 6A

EVROPA

ŠPANĚLSKO

P ro s to p á š n ý d v o jí ž iv o t v p a říž s k é s p o le č n o s ti

(Kráska dne) 66

K o n e č n á s ta n ic e - to u h a (Vše o mé matce) 68

FRANCIE

M ilo s tn á lé č k a ? (Pravidla hry) 70

O lá s c e к P ie ro to v i (Děti ráje) 72

Na n á lo ž i n itro g ly c e rin u (Mzda strachu) 7A

N e s m ě je se a n e m lu v í (Prázdniny pana Hulota) 76

O rfe u s na k a rn e v a lu (Černý Orfeus) 78

S c ig a re to u v k o u tk u ú s t (U konce s dechem) 80

V z e m i n ik o h o ... (Loni v Marienbadu) 82

N e o tá č e t se! (Na shledanou, chlapci) 8A

D o b rá v íla z P aříže (Amélie z Montmartru) 86

ITÁLIE

N e ro v n ý p á r (Silnice) 88

S p o le č e n s k á s m e tá n k a v n o vé m Ř ím ě

(Sladký život) 90

Sveden fo to g r a fií (Zvětšenina) 92

M u ž s fo u k a c í h a rm o n ik o u (Tenkrát na Západě) 96

B e n á ts k á la b u tí p íse ň (Smrt v Benátkách) 96

N e s p o u ta n ý sex (Poslední tango v Paříži) 98

A b s u rd n í d iv a d lo v k o n c e n tra č n ím tá b o ře

(Život je krásný) 100

ŘECKO

0 ta n c i ře c k ý c h m u ž ů (Řek Zorba) 102

TURECKO

T ra d ic e je o s u d e m K u rd ů (Cesta) 10A

BELGIE

N ě m é z n á m o s ti (Celá noc) 106

NIZOZEMSKO

Na s to p ě s m r ti (Atentát) 108

D ů v ě ry h o d n ý b a s ta rd (Charakter) 110

NĚMECKO

Ti n a h o ře , t i d o le (Metropolis) 112

M a rle n e v le h k é s u k ý n c e (Modrý anděl) 11A

V ra žda d ív k y v B e rlín ě (Vrah mezi námi) 116

S m ě jíc í se ta jn á z b ra ň (Ninočka) 118

J a k se O s k a r p ro b u b n o v a l v á lk o u

(Plechový bubínek) 120

L á s k a ve zlých ča sech

(Manželství Marie Braunové) 122

L o ď v h o rá c h u A m a z o n k y (Fitzcarraldo) 12A

Dva a n d ě lé na Z e m i (Nebe nad Berlínem) 126

ŠVÝCARSKO

0 m lč e n í m e z i lid m i (Krajkářka) 128

ČESKO A SLOVENSKO

L á s k a a s m r t na k o le jíc h

(Ostře sledované vlaky) 130

O tc e m p ro ti své v ů li (Kolja) 132

P e rz e k u c e Ž id ů (Obchod na korze) 13A

MAĎARSKO

C tiž á d o s t, s a m o lib o s t a to u h a po slá vě

(Mefisto) 136


SRBSKO

Na o k r a ji s p o le č n o s ti (Dům к pověšení)

POLSKO

P o ls k ý J a m e s D ean (Popel a démant)

N oc na z á m k u h ra b ě te K ro lo c k a (Ples upírů)

0 p ře ž ití ve v a rš a v s k é m g h e ttu (Pianista)

ESTONSKO

Když je v á lk a n e v y h n u te ln á

(Jména v mramoru)

LITVA

V ydě d ěn ci z L itv y (Sedm neviditelných lidí)

RUSKO

P o s le d n í lh ů ta p ro ca ra (Křižník Potěmkin)

Válka n ič í lá s k u (Jeřábi táhnou)

M is tr ik o n (Andrej Rublev)

138

H O

U 2

144

146

148

150

152

154

JAPONSKO

S tro m y z n a jí p ra v d u (Rašomon)

B o jo v a li, a b y z e m ře li (Sedm samurajů)

ČÍN A

O kázalé m ilo s tn é o b řa d y

(Zavěste červené lucerny)

L á s k a v d o b á c h ch a o su

(Sbohem, má konkubíno)

AUSTRÁLIE

NOVÝ ZÉLAN D

K la v ír na k o n c i světa (Piano)

B oj o S tře d o z e m (Pán prstenů)

196

198

200

202

204

206

FINSKO

S a m o ta tě c h , k t e ř í p ro h rá v a jí

(Světla v soumraku)

ŠVÉDSKO

R odinné p o s tiž e n í - cito vá n e d o s ta te č n o s t

(Lesní jahody)

M a tka a d c e ra (Podzimní sonáta)

0 léčivé s íle h u d b y (Jako v nebi)

156

158

160

162

DÁNSKO

Š a m p a ň s k é a k ře p e lk y v d á n s k é je d n o tv á rn o s ti

(Babettina hostina) 164

N o rská p ru d e rie (Prolomit vlny) 166

VELKÁ BRITÁNIE

V z a je tí k v ě tin á řk y (Světla velkoměsta) 168

S h ů lk o u a k n ír k e m p ro ti

H yn ke lovi a H itle ro v i (Diktátor) 170

Honba z lo č in c ů v p o d z e m í (Třetí muž) 172

V šechno bylo n a d a rm o (Most přes řeku Kwai) 174

Je s c h iz o fre n n í a ž ije s m rtv o lo u své m a tk y

(Psycho) 176

Válka na B líz k é m výc h o d ě (Lawrence z Arábie) 178

Z la to a ra d io a k tiv ita (Goldfinger) 180

Jeden den v živo tě B e a tle s (Perný den) 182

Život v d o b ě po c a ro v i (Doktor Živago) 184

Jak lé č it z lo (Mechanický pomeranč) 186

Jak M a h á tm a G á n d h í z v ítě z il

n e n á s iln ý m i p ro te s ty (Gándhí) 188

ASIE

ÍRÁN

Když o b ra zy p ro m lo u v a jí (Vítr nás odvane) 190

INDIE

N á ro d n í in d ic k ý e p o s (Matka Indie) 192

Svatba v o b d o b í dešťů (Bouřlivá svatba) 194
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist