načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Nakladatelství Vysoká škola Danubius

Další filtry
Řazení
Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti

Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti

Autor: Peter Ondrejkovič

Publikácia sa zaoberá vybranými sociálno-patologickými javmi, ktoré charakterizuje vo vzájomných príčinných súvislostiach. Najväčší priestor autor venuje problematike chudoby, pretože práve tá je príčinou, ale súčasne často aj dôsledkom ...

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
235 Kč
219 Kč
+
-
Politika rodovej rovnosti: Úvod do teórie politiky rodovej rovnosti

Politika rodovej rovnosti: Úvod do teórie politiky rodovej rovnosti

Autor: Zuzana Kulašiková

Publikácia venovaná problematike rodovej politiky, teda problematike, ktorá v našich podmienkach nie je systematicky rozpracovaná. Autorka rozoberá teoretické východiská, na ktorých je politika rodovej rovnosti postavená, a z ktorých čerpá ...

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
219 Kč
204 Kč
+
-
Brána jazykov ľuďom otvorená

Brána jazykov ľuďom otvorená

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Paríž, 6. jún 2007. Zborník obsahuje 31 príspevkov. Konferencia zorganizovaná učiteľmi slovenskej sekcie Katedry Strednej a Východnej Európy na INALCO v Paríži v partnerskej ...

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
206 Kč
192 Kč
+
-
Mediácia - alternatívne riešenie sporov v trestnom práve

Mediácia
  alternatívne riešenie sporov v trestnom práve

Autor: Petr Mrázek

Táto publikácia je určená ako učebnica najmä pre študentov práva, sociálnej práce, či verejnej politiky a verejnej správy. Zámerom je poskytnutie relevantných informácií o postavení, činnosti a aplikačnej praxi probačného a mediačného ...

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
235 Kč
219 Kč
+
-
Enviromentálna etika a sociálne prostredie

Enviromentálna etika a sociálne prostredie

Autor: Vaško Kusin; Oto Majzlan; Miriam Valašíková

Vcentre pozornosti tejto štúdie je aplikácia fenoménu etiky do systému environmentálnej výchovy. Etické súvislosti environmentálnej výchovy sú významným metodologickým východiskom pre naplnenie naliehavej výzvy súčasnej doby – zmravňovať ...

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
46 Kč
43 Kč
+
-
Psychológia II.

Psychológia II.

Autor: Elena Kopcová

V tejto časti autorka predstavuje jednotlivé psychické procesy, teda psychické funkcie. Opisuje ako funguje psychika človeka podľa doterajších známych psychologických teórií a výskumov.

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
184 Kč
171 Kč
+
-
Moderné trendy v cudzojazyčnom vzdelávaní

Moderné trendy v cudzojazyčnom vzdelávaní

Autor: Alica Harajová

Publikácia je rozdelená do troch častí. V prvej popisuje autorka históriu, prechod od učebníc k digitálnym prezentáciám. V druhej časti rozsiahlejšie popisuje charakteristiku multimediálneho programu a modelových cvičení. A v tretej časti ...

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
366 Kč
340 Kč
+
-
Úvod do sociológie a elementárna štatistika

Úvod do sociológie a elementárna štatistika

Autor: Jozef Polakovič

Táto študijná pomôcka, by mala aspoň čiastočne preklenúť nedostatok príslušnej literatúry. Publikácia si nekladie za cieľ úplne vyčerpávajúco objasniť vzťah sociológie a štatistiky, zámerne sa vyhla otázkam matematizácie sociológie), ale ...

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
46 Kč
43 Kč
+
-
Mediácia a jej využitie v civilnom práve

Mediácia a jej využitie v civilnom práve

Autor: Petr Mrázek

Zavedenie mediácie do právneho poriadku SR ako alternatívnej formy riešenia konfliktov bolo potrebné najmä z dôvodu rastúceho objemu súdnych žalôb a predlžovania súdneho konania. Mediácia je alternatívou pre riešenie súdnych sporov najmä ...

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
265 Kč
246 Kč
+
-
Práca na hodinách anglického jazyka: Glotodidaktické aspekty

Práca na hodinách anglického jazyka: Glotodidaktické aspekty

Autor: Stanislav Benčič

Autor tejto publikácie vychádza z vlastného výskumu, prieskumov a praxe. Autor rozpracoval problematiku práce s textom, prácu s učebným materiálom na úrovni slova, vety a textu a prácu s odborným textom a literárnym textom.

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
46 Kč
43 Kč
+
-
Osobnosti sociálnej práce

Osobnosti sociálnej práce

Autor: Daniela Baková

Monografia sa venuje najvýznamnejším osobnostiam – priekopníkom sociálnej práce. Monografické dielo prostredníctvom biografie významných osobností vypovedá o dejinách a formovaní sociálnej práce nielen ako činnosti, ale aj profesie. (život

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
459 Kč
427 Kč
+
-
Vybrané otázky z problematiky ekonómie

Vybrané otázky z problematiky ekonómie

Autor: Dušan Masár

Publikácia sa svojím obsahom zaoberá predmetom skúmania všeobecnej ekonomickej teórie, východiskovými ekonomickými pojmami, prehľadom dejín ekonomického myslenia, trhovým mechanizmom, základmi účtovníctva, daňovou problematikou a tiež ...

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
228 Kč
212 Kč
+
-
Právno-kultúrne dedičstvo Veľkej Moravy a súčasnosť

Právno-kultúrne dedičstvo Veľkej Moravy a súčasnosť

Autor: Miroslav Daniš

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Fakulty práva Janka Jesenského. Obsah zborníka tvoria príspevky pedagógov, ktorí v ňom prezentujú svoje publikačné výstupy. V zborníku je zaradených 9 príspevkov. (2014) (zborník príspevkov z

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
228 Kč
212 Kč
+
-
Pracovné právo a sociálna legislatíva po novele zákonníka práce

Pracovné právo a sociálna legislatíva po novele zákonníka práce

Autor: Jura Varga

Zborník z odbornej konferencie sa venuje stavu a úrovni pracovného práva a sociálnej legislatívy po štyroch novelách základného kódexu slovenského pracovného práva v roku. 2012. V zborníku je zaradených 11 príspevkov.

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
197 Kč
183 Kč
+
-
Konfliktné zóny na euroázijskom kontinente

Konfliktné zóny na euroázijskom kontinente

Zborník vedeckých prác. (2014) Obsah zborníka tvoria príspevky pedagógov, ktorí v ňom prezentujú svoje publikačné výstupy. Zborník je rozdelený do troch blokov. 1. Všeobecné danosti konfliktov, 2. Konfliktné zóny a dejiny, 3. Konfliktné ...

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
411 Kč
382 Kč
+
-
Procesno-právne predpisy  a ich vplyv na efektivitu konania orgánov verejnej moci

Procesno-právne predpisy a ich vplyv na efektivitu konania orgánov verejnej moci

Zborník z medzinárodnej konferencie ktorá sa konala 27. Septembra 2012 v Čilistove. – Zborník obsahuje 17 príspevkov. Poslaním príspevkov tohto zborníka je snaha prispieť k zintenzívneniu ako aj skvalitneniu existujúcich alebo ...

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
329 Kč
306 Kč
+
-
počet titulů na stránku:
Stránkování: 1 2 3 4 5 6 7
<<   < | Strana 5. z 7 | >   >>
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.