načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Nakladatelství Expol pedagogika

Další filtry
Řazení
Nejlépe hodnocené knihy z kategorie Nakladatelství Expol pedagogika:
Vlastiveda 4 pre 4.ročník ZŠ 3.vydanie Vlastiveda 4 pre 4.ročník ZŠ 3.vydanie
autorov, Mária Kožuchová; kolektív
7 dní
Naše cena: 402 Kč
Telekomunikácie 1 pre 3.roč. ŠO elektrotechnika 2.upravené vydanie

Telekomunikácie 1 pre 3.roč. ŠO elektrotechnika 2.upravené vydanie

Autor: Stanislav Servátka

Cieĺom tejto učebnice je predstaviť základnú štruktúru elektronického spojovacieho systému, ktorý nahradil ústredňu založenú na báze releových súčiastok a elektronického telefónneho prístroja, ktorý nahradil pôvodne eketromechanický ...

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
535 Kč
498 Kč
+
-
Cestovateľská násobilka

Cestovateľská násobilka

Autor: Mária Števíková

Pracovný zošit na precvičovanie násobenia a delenia

Dostupnost: 4 pracovní dny  i
-16%
sleva
178 Kč
150 Kč
+
-
Földrajz Munkafüzet a speciális alapiskolák 8. osztálya számára

Földrajz Munkafüzet a speciális alapiskolák 8. osztálya számára

Autor: Kvetoslava Mojtová

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia. Prácou s rôznymi ...

Dostupnost: 4 pracovní dny  i
-16%
sleva
391 Kč
328 Kč
+
-
Földrajz a speciális alapiskolák 8. osztálya számára

Földrajz a speciális alapiskolák 8. osztálya számára

Autor: Kvetoslava Mojtová

Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej polohe, prírodných podmienkach, obyvateľstve, hospodárstve ...

Dostupnost: 4 pracovní dny  i

631 Kč
+
-
Technológia pre 2. ročník učebného odboru cukrár 1

Technológia pre 2. ročník učebného odboru cukrár 1

Autor: Gabriela Sládečková

Učebnice pre 2. ročník svojim obsahom nadväzujú na učebnicu technológie pre 1. ročník, pričom je pozornosť venovaná technologickej príprave, spracovaniu a výrobkom z perníkových ciest a lístkového cesta, šľahaných, trených a jadrovej hmoty. ...

Dostupnost: 4 pracovní dny  i

691 Kč
+
-
Biológia - organizmy a ekosystémy

Biológia
  organizmy a ekosystémy

Autor: M. Uhreková

Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov. Zaoberá sa aj ...

Dostupnost: 4 pracovní dny  i

481 Kč
+
-
Vybrané slová

Vybrané slová

Pracovný zošit je komplexný, motivujúci didaktický materiál. Slúži na upevnenie vybraných a príbuzných slov, ich precvičovanie, prehlbovanie zručnosti aplikovať ich v písomnom prejave. Didakticky pozostáva z obrázkovo-slovnej vyvodzovacej ...

Dostupnost: 4 pracovní dny  i
-16%
sleva
178 Kč
150 Kč
+
-
Prírodopis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Prírodopis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Autor: autorov kolektív

Učebnica obsahovo nadväzuje na učebnice prírodopisu pre 7. a 8. ročník. Prostredníctvom množstva ilustrácií a fotografií sprístupňuje žiakom poznatky o neživej prírode, evolúcii, o životnom prostredí a ochrane prírody. Jednotlivé témy sú ...

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
432 Kč
402 Kč
+
-
Slovenčina v kocke - Pracovný zošit -- Opakujeme si učivo 4. ročníka

Slovenčina v kocke - Pracovný zošit
  Opakujeme si učivo 4. ročníka

Autor: Viera Huliačková

Pracovný zošit obsahuje všetky predpísané celky stanovené vzdelávacím štandardom zo SLJ pre 4. ročník ZŠ s dôrazom na tematické okruhy, ktoré sú dôležité pre piaty ročník. Texty sú prepojené s učivom a témami predmetov vlastiveda a ...

Dostupnost: 4 pracovní dny  i
-16%
sleva
196 Kč
165 Kč
+
-
Ekonomika pre 1. ročník študijného odboru technické a informatické služby

Ekonomika pre 1. ročník študijného odboru technické a informatické služby

Autor: Ondrej Mokos ml.; Andrea Hrivíková; Erika Szalaiová

Učebnica Ekonomika pre 1. ročník vysvetľuje základné ekonomické pojmy, fungovanie národného a trhovému hospodárstva, prináša informácie o podniku a jeho činnosti, podnikateľskej činnosti a právnych formách podnikania, kúpnopredajných ...

Dostupnost: 4 pracovní dny  i

391 Kč
+
-
Fyzika pre 6. ročník základných škôl

Fyzika pre 6. ročník základných škôl

Autor: Viera Lapitková

Učebnica fyziky je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché pozorovania a experimenty, otázok a úloh ...

Dostupnost: 4 pracovní dny  i

481 Kč
+
-
Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Autor: Viera Lapitková; Ľubica Morková

Učebnica skúma elektrické a magnetické vlastnosti látok a javy súvisiace s elektrickým prúdom v tuhých, kvapalných a plynných látkach. Učivo je sprístupnené prostredníctvom experimentov, názorných obrázkov a úloh, doplnené o zaujímavosti. ...

Dostupnost: 4 pracovní dny  i

481 Kč
+
-
Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy - pracovná učebnica

Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy
  pracovná učebnica

Pracovná učebnica Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.

Dostupnost: 4 pracovní dny  i

481 Kč
+
-
Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy - pracovná učebnica

Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy
  pracovná učebnica

Autor: Kristína Žoldošová

Pracovná učebnica Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.

Dostupnost: 4 pracovní dny  i

481 Kč
+
-
Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom -- učebnica

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
  učebnica

Autor: Helena Vicenová; Mária Ganajová

–  Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP , koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Spracováva tematický celok Zlúčeniny uhlíka, rozdelený do piatich kapitol: – Vlastnosti jednoduchých organických ...

Dostupnost: 4 pracovní dny  i

421 Kč
+
-
Fyzika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - učebnica

Fyzika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl
  učebnica

Autor: Viera Lapitková; Eva Brestenská

Učebnica nadväzuje na predchádzajúce učebnice fyziky. Pomocou pokusov vysvetľuje magnetické a elektrické javy, poskytuje informácie o energii v prírode a v technike. Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby ...

Dostupnost: 7 pracovních dní  i
-7%
sleva
513 Kč
477 Kč
+
-
počet titulů na stránku:
Stránkování: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| Strana 1. z 17 | >   >>
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.