načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Autor – Balog – Boris Balog

Další filtry
Řazení
Zákon o pohrebníctve

Zákon o pohrebníctve

Autor: Boris Balog; Zuzana Gálisová

Pohrebníctvo ako zložitá, no zároveň mimoriadne citlivá oblasť potrebuje mať jasne vymedzené pravidlá. V podmienkach Slovenskej republiky upravuje práva a povinnosti zainteresovaných subjektov zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. – ...

Dostupnost: 3 pracovní dny  i
-11%
sleva
328 Kč
292 Kč
+
-
Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombin. výroby

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombin. výroby

Autor: Vojtech Ferencz; Ján Petrovič; Boris Balog

Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje ekologickejší a zároveň ekonomicky výhodnejší spôsob výroby energie, a preto jeho podiel na celkovej konečnej spotrebe energie má rásť. Legislatívnym nástrojom na podporu výroby ...

Dostupnost: 3 pracovní dny  i
-11%
sleva
709 Kč
631 Kč
+
-
Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Autor: Vojtech Ferencz; Boris Balog; Boris Škoda

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne novú legislatívu obsahujúcu dôležité zmeny v systéme ...

Dostupnost: 3 pracovní dny  i
-11%
sleva
559 Kč
498 Kč
+
-
Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

Autor: Marcela Tittlová; Boris Balog; Martin Fakla

Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický alebo historický pohľad na amnestie a milosti, ale pohľad právny. ...

Dostupnost: 3 pracovní dny  i
-11%
sleva
406 Kč
361 Kč
+
-
Umenie tvoriť zákony Schvaľovanie zákonov v SR

Umenie tvoriť zákony Schvaľovanie zákonov v SR

Autor: Boris Balog

Tvorba práva je jednou zo špecifických foriem realizácie práva. Tá vyplýva z miery možnosti formálne presne, jednoducho a jednoznačne vyjadriť oprávnenia a povinnosti účastníkov právnych vzťahov. Prostriedkom sú syntaktické, sémantické a ...

Dostupnost: 3 pracovní dny  i
-11%
sleva
430 Kč
383 Kč
+
-
Zákon o energetike -- Praktický komentár

Zákon o energetike
  Praktický komentár

Autor: Boris Balog; Rastislav Hanulák; Marián Halák; Miroslav Dudlák; Juraj Paluš

V súčasnosti nie je trhu s domácou odbornou literatúrou publikácia, ktorá by sa systematicky venovala energetickej legislatíve. Ambíciou predkladaného praktického komentára je túto medzeru zaplniť. Komentár je postavený na odbornom výklade ...

Dostupnost: 3 pracovní dny  i
-11%
sleva
1 162 Kč
1 034 Kč
+
-
Zákon o ochrane prírody a krajiny -- komentár

Zákon o ochrane prírody a krajiny
  komentár

Autor: B. Múčková; Boris Balog; J. Jenčo; M. Kiča

– Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený a podrobný výklad ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, doplnený judikátmi a ďalšími súvisiacimi informáciami, na rozpoznanie zámeru ...

Dostupnost: 3 pracovní dny  i
-11%
sleva
1 576 Kč
1 403 Kč
+
-
Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia -- Komentár

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
  Komentár

Autor: Boris Balog; Gabriela Bizoňová; Katarína Jankovičová

Prijatím Smernice Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre Slovenskú republiku vyplynula nielen povinnosť transponovať ju do svojho právneho poriadku, ale po desiatich rokoch účinnosti aj prehodnotiť zákon č. 245/2003 Z. z. o ...

Dostupnost: 3 pracovní dny  i
-11%
sleva
298 Kč
265 Kč
+
-
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR

Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR

Autor: Ján Svák; Žaneta Surmajová; Boris Balog

Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na jeho vyhlasovanie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ale ...

Dostupnost: 3 pracovní dny  i
-11%
sleva
436 Kč
388 Kč
+
-
Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie -- Komentár

Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
  Komentár

Autor: Boris Balog

Starostlivosť o životné prostredie upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Pod starostlivosťou o ŽP zákon rozumie tvorbu a ochranu životného prostredia. V Slovenskej republike sa štátna správa ...

Dostupnost: 3 pracovní dny  i
-11%
sleva
313 Kč
279 Kč
+
-
Zákon o geologických prácach -- (geologický zákon) Komentár

Zákon o geologických prácach
  (geologický zákon) Komentár

Autor: Boris Balog; Rastislav Kaššák

– Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) je legislatívnym základom právnej regulácie geologických prác na Slovensku. Hlavným účelom tejto regulácie je zakotviť všeobecne záväzné pravidlá, podľa ktorých budú ...

Dostupnost: 3 pracovní dny  i
-11%
sleva
298 Kč
265 Kč
+
-
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.